Thứ năm, 01/12/2022     Trường Đại học Phạm Văn Đồng hướng tới tổ chức Kỷ nệm 46 năm xây dựng và phát triển, 15 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Tìm kiếm:    
Thư ngỏ  Thông báo Kế hoạch Chương trình Video Hình ảnh Cựu HSSV

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP QUẢNG NGÃI