Thứ ba, 21/03/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 

 

 THÔNG BÁO THI
     Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 16:10 07/04/2022 [406]

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thi: đến hết ngày 15/4/2022

Thời gian ôn tập: dự kiến từ 18/4/2022 đến 22/4/2022 (vào các tối trong tuần lúc 18 giờ 00)

Xem chi tiết Thông báo tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 16:35 02/03/2023 [415]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 09:24 06/02/2023 [136]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022 16:33 10/11/2022 [452]


      Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022 05:42 14/10/2022 [226]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022 14:51 23/09/2022 [427]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 15:49 19/08/2022 [346]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 14:36 21/07/2022 [423]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 10:15 09/06/2022 [386]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 14:37 29/04/2022 [460]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:55 08/02/2022 [638]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 07:02 01/01/2022 [624]


      Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021 16:36 28/09/2021 [572]


      Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021 10:47 28/07/2021 [852]


      Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/7/2021 17:00 21/06/2021 [364]


      Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 13/6/2021 14:32 21/05/2021 [496]

       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 16/5/2021 16:26 11/05/2021 [255]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 09/5/2021 15:58 15/04/2021 [300]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/4/2021 11:04 19/03/2021 [251]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 14/3/2021 16:39 25/02/2021 [235]
       Thông báo tạm hoãn Kỳ thi 31/01/2021 17:39 25/01/2021 [238]
       Thông báo kỳ thi 31/01/2021 21:54 20/01/2021 [234]

 

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 15/02/2023 đến ngày 24/02/2023
 Lịch tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn