Thứ hai, 15/08/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 MẪU ĐƠN / XÁC NHẬN
     Mẫu đơn xin cấp bản sao CC/CN 16:44 30/03/2022 [481]

 Tải mẫu đơn tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu đơn xin cấp lại CC/CN 09:14 17/06/2022 [187]


      Mẫu đơn xin rút hồ sơ, lệ phí thi 10:15 29/11/2021 [319]


      Đơn đăng ký thi Chứng chỉ Tin học 21:48 20/01/2021 [455]


      Đơn đăng ký thi Ngoại ngữ 21:33 20/01/2021 [314]


      Mẫu đơn bảo lưu dự thi kỳ thi sau 09:04 12/05/2021 [482]


      Mẫu đơn xác nhận kết quả thi 14:36 23/03/2021 [162]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 03/7/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 03/7/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn