Thứ sáu, 03/02/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 LỊCH THI - HIỆU LỆNH
     Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 08&09/01/2022 08:48 05/01/2022 [517]

 * Ngày 08/01/2022:

   -   Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT tại Nhà H – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

   -    Thi Chứng nhận Tiếng Pháp bậc 3/6 (B1) tại Tầng 1 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

* Ngày 09/01/2022:

   -  Thi Chứng nhận Tiếng Anh bậc 3/6 (B1) tại Tầng 2 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 00.

   -   Thi Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 (A2) tại Tầng 1 - Nhà G – Cơ sở 509 Phan Đình Phùng, bắt đầu lúc 7 giờ 30.

 

Thí sinh xem chi tiết lịch thi tại đây

Lưu ý:

 - Thí sinh có mặt đúng thời gian quy định, mang theo CMND/CCCD

 - Nộp cho CBCT Tờ khai báo y tế và Chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 - Tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

 

  .

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022 16:10 25/10/2022 [168]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:41 15/09/2022 [165]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:26 09/08/2022 [159]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:51 29/06/2022 [312]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:16 25/05/2022 [224]


      Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:14 21/04/2022 [280]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:18 23/02/2022 [253]


      Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 13/6/2021 15:09 08/04/2021 [328]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn