Thứ tư, 28/09/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 18/9/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thời khóa biểu từ ngày 12/9/2022 đến ngày 16/9/2022
 Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 18/9/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/9/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 SƠ ĐỒ PHÒNG THI
     Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 16/5/2021 15:02 14/05/2021 [189]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:45 15/09/2022 [62]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 09:22 10/08/2022 [144]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 15:57 29/06/2022 [201]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:09 25/05/2022 [336]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 07:10 21/04/2022 [151]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:07 23/02/2022 [194]


      Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 15:53 05/01/2022 [371]


      Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 13/6/2021 14:52 10/06/2021 [374]


      Sơ đồ phòng thi - Kỳ thi NN-TH ngày 11/4/2021 16:23 08/04/2021 [147]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả thi Ngoại ngữ - Tin học, kỳ thi ngày 18/9/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 18/9/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022
 Khai giảng Lớp BD CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho đội ngũ CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai)
 Bế giảng Khóa bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã năm 2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn