Thứ bảy, 03/12/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 DANH SÁCH PHÒNG THI
     Danh sách thi - Kỳ thi 16/5/2021 14:54 14/05/2021 [565]
  
     - Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịnh Covid-19. - Cá nhân thuộc diện F1, F2, F3, có các biểu hiện nghi nhiễm, ho, sốt, ... không được tham gia kỳ thi. Luôn mang khẩu trang, rữa tay khử khuẩn, giữ khoản cách an toàn, đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi. -Tuân thủ thời gian, hướng dẫn vào khu vực thi của Hội đồng thi. -Xuất trình CMND/CCCD khi dự thi.

1. Danh sách thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 (A2)

  Lưu ý: Ca 1 - Phòng 01 gọi TS vào phòng lúc 07 giờ 00' (Đi cỗng phía Tây Nhà H)

             Ca 2 - Phòng 02 gọi TS vào phòng thi lúc 07 giờ 15' (Đi cỗng phía Nam Nhà H)

 

2. Danh sách thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản.

  Lưu ý: Ca 1 - Phòng 03 thi bổi sáng, gọi TS vào phòng thi lúc 07 giờ 00'

             Ca 2 - Phòng 04 thi buổi chieefi, gọi TS vào phòng thi lúc 13 giờ 30'

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 08:29 27/10/2022 [569]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 19:34 15/09/2022 [647]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 14:08 10/08/2022 [630]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 16:07 29/06/2022 [443]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 10:34 25/05/2022 [598]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 17:22 20/04/2022 [928]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:29 23/02/2022 [582]


      Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 16:09 05/01/2022 [742]


      Danh sách thi - Kỳ thi 13/6/2021 14:47 10/06/2021 [897]


      Danh sách thi - Kỳ thi 11/4/2021 15:03 08/04/2021 [385]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn