Thứ năm, 05/10/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

  

 

 

 Thông báo
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 

 

 THÔNG BÁO THI
     Thông báo tạm hoãn Kỳ thi 31/01/2021 17:39 25/01/2021 [531]
  
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tạm hoãn việc tổ chức Kỳ thi cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản; thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Pháp theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, các trình độ A2, B1 khóa thi ngày 31/01/2021 đến sau Tết Âm lịch Tân Sửu - 2021. Thời gian ôn tập và thi cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. + Địa chỉ: 986 Quang Trung - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi. + Điện thoại: 0255.3714817, 0914159577. + Theo dõi Website và Trang facebook của Trung tâm để xem thông báo, lịch học cụ thể.

 Thông báo tạm hoãn Kỳ thi ngoại ngữ, tin học khóa ngày 31/01/2021.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023 09:00 06/09/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 27/8/2023 14:40 01/08/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/7/2023 09:49 21/06/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/6/2023 14:44 15/05/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/5/2023 09:24 11/04/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 09/4/2023 16:35 02/03/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 26/02/2023 09:24 06/02/2023 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022 16:33 10/11/2022 [530]


      Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022 05:42 14/10/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022 14:51 23/09/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/9/2022 15:49 19/08/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 14/8/2022 14:36 21/07/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 10:15 09/06/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/5/2022 14:37 29/04/2022 [530]


      Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 24/4/2022 16:10 07/04/2022 [530]

       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 15:55 08/02/2022 [530]
       Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 08&09/01/2022 07:02 01/01/2022 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 10/10/2021 16:36 28/09/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 15/8/2021 10:47 28/07/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/7/2021 17:00 21/06/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 13/6/2021 14:32 21/05/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 16/5/2021 16:26 11/05/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 09/5/2021 15:58 15/04/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 11/4/2021 11:04 19/03/2021 [530]
       Thông báo Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học khóa ngày 14/3/2021 16:39 25/02/2021 [530]
       Thông báo kỳ thi 31/01/2021 21:54 20/01/2021 [530]

    


 Tin mới nhất
 
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 20/9/2023 đến ngày 30/9/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 01/10/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/8/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn