Chủ nhật, 05/02/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 LỊCH ÔN THI
     Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022 10:19 20/10/2022 [387]

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 18/9/2022 11:11 12/09/2022 [315]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 14/8/2022 10:31 08/08/2022 [320]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022 10:57 19/05/2022 [247]


      Lịch ôn tập kỳ thi NN-TH 24/4/2022 21:42 16/04/2022 [504]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 27/02/2022 14:38 18/02/2022 [697]


      Lịch bồi dưỡng, ôn tập từ ngày 27/6/2022 đến 01/7/2022 10:00 24/06/2022 [178]


      Thông báo tổ chức ôn tập bằng hình thức trực tuyến 20:16 30/09/2021 [1913]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 13/6/2021 16:51 07/06/2021 [394]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 16/5/2021 (Điều chỉnh) 10:04 12/05/2021 [263]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 09/5/2021 09:23 19/04/2021 [300]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 11/4/2021 16:01 23/03/2021 [227]


      LỊCH ÔN THI KỲ THI NGÀY 14/3/2021 08:34 08/03/2021 [230]


      Lịch ôn thi kỳ thi 31/01/2021 20:46 20/01/2021 [221]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn