Thứ ba, 05/12/2023     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học, chứng nhận Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

   

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 25/10/2023 đến ngày 03/11/2023
 

 

 THÔNG BÁO KHÁC
     Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022 10:16 20/10/2022 [673]

NHẮP CHUỘT VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÔNG BÁO 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/6/2023 16:24 05/06/2023 [679]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/5/2023 20:33 03/05/2023 [673]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 09/4/2023 15:04 28/03/2023 [673]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 26/02/2023 10:53 14/02/2023 [672]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai) 14:16 13/09/2022 [672]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/9/2022 11:08 12/09/2022 [672]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 09:14 06/09/2022 [674]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022 10:21 08/08/2022 [674]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 09:58 24/06/2022 [673]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/05/2022 10:50 19/05/2022 [672]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2) 15:54 16/05/2022 [673]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi 16:59 06/05/2022 [672]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/4/2022 21:39 16/04/2022 [673]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 16:59 21/02/2022 [672]


      THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021 08:29 08/10/2021 [673]

       Thông báo tạm hoãn kỳ thi 11/7/2021 10:14 01/07/2021 [672]
       Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 14:37 06/05/2021 [672]
       Thông báo của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo 15:46 23/03/2021 [673]

  


 Tin mới nhất
 
 Thông báo lùi thời gian tồ chức Kỳ thi NN-TH tháng 12/2023
 Thời khóa biểu từ ngày 29/11/2023 đến ngày 08/12/2023
 Lịch bồi dưỡng, ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 10/12/2023
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Mẫu đơn phúc khảo bài thi
 Kết quả điểm Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 10/12/2023
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023
 Lich thi - Hiệu lệnh Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 05/11/2023

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn