Thứ hai, 28/11/2022     Địa chỉ đáng tin cậy đào tạo, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ, tin học. Thường xuyên tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ
Tìm kiếm:    

 

 

 

 

 

 Thông báo
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 23/10/2022
Lịch thi Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản

 THÔNG BÁO KHÁC
     Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 (Lớp thứ hai) 14:16 13/09/2022 [259]

 

LỚP BỒI DƯỠNG ĐƯỢC CHIA THÀNH 04 NHÓM LỚP

Danh sách học viên cụ thể từng lớp xem bên dưới

LỚP 2_A     LỚP 2_B    LỚP 2_C     LỚP 2_D

 XEM CHI TIẾT THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022 10:16 20/10/2022 [103]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 18/9/2022 11:08 12/09/2022 [106]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC cấp xã năm 2022 09:14 06/09/2022 [129]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 14/8/2022 10:21 08/08/2022 [381]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 03/7/2022 09:58 24/06/2022 [319]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 29/05/2022 10:50 19/05/2022 [268]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi (Lớp thứ 2) 15:54 16/05/2022 [141]


      Thông báo Khai giảng Lớp Bồi dưỡng CNTT cho CB,CC,VC tỉnh Quảng Ngãi 16:59 06/05/2022 [155]


      Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 24/4/2022 21:39 16/04/2022 [665]


      Thông báo ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 27/02/2022 16:59 21/02/2022 [258]


      THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NGÀY 10/10/2021 08:29 08/10/2021 [336]


      Thông báo tạm hoãn kỳ thi 11/7/2021 10:14 01/07/2021 [360]


      Thông báo nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 14:37 06/05/2021 [208]


      Thông báo của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo 15:46 23/03/2021 [182]


 

 

 Tin mới nhất
 
 Thông báo tổ chức Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 18/12/2022
 Quyết định phê duyệt kết quả Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Kết quả điểm thi kỳ thi NN-TH ngày 30/10/2022
 Danh sách thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Sơ đồ phòng thi Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Lịch thi - Hiệu lệnh Kỳ thi ngày 30/10/2022
 Thời khóa biểu từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022
 Lich ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học ngày 30/10/2022
 Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học 30/10/2022
 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kỳ thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 10 năm 2022

 

   

KHOA NGOẠI NGỮ

KHOA CNTT

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

ĐT: 0255.3714817  - Email:  ngoaingutinhoc@pdu.edu.vn