Thứ hai, 08/03/2021     Ban tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã gửi bài viết khoa học tham gia Hội thảo “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 08/11/2019 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Tìm kiếm:    

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ PDU


 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CHÍNH
     Mục tiêu và nội dung chính của Hội thảo khoa học

 DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC
     Danh sách Ban tổ chức Hội thảo

 DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN
     Danh sach Tiểu Ban Cơ sở vật chất - Lễ tân - Hậu cần
     Danh sách Tiểu ban nội dung - Biên tập Kỷ yếu

 THỂ LỆ GỬI BÀI VIẾT KHOA HỌC
     Quy định thể lệ bài viết cho Hội thảo

 THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI
     Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”
     Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”

 DANH MỤC BÀI VIẾT ĐÃ NHẬN
     Danh sách các bài viết đã gửi tham gia Hội thảo (tính đến ngày 29/9/2019)

 TÌM HIỂU VỀ QUẢNG NGÃI
     Mời bạn tìm hiểu thêm về Quảng Ngãi
 Thông báo
 
 Danh sách các bài viết đã gửi tham gia Hội thảo (tính đến ngày 29/9/2019)
 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”
 Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”
 Mời bạn tìm hiểu thêm về Quảng Ngãi
 Mục tiêu và nội dung chính của Hội thảo khoa học
 Quy định thể lệ bài viết cho Hội thảo

 

 Tin quan trọng
 
 Danh sách các bài viết đã gửi tham gia Hội thảo (tính đến ngày 29/9/2019)
 Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”
 Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực Nam Trung bộ”
 Danh sach Tiểu Ban Cơ sở vật chất - Lễ tân - Hậu cần
 Danh sách Tiểu ban nội dung - Biên tập Kỷ yếu
 Danh sách Ban tổ chức Hội thảo
 Mời bạn tìm hiểu thêm về Quảng Ngãi
 Mục tiêu và nội dung chính của Hội thảo khoa học
 Quy định thể lệ bài viết cho Hội thảo
 
Bản quyền thuộc về Ban tổ chức Hội thảo khoa học 
"VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ"