Thứ hai, 18/01/2021    
Tìm kiếm:    
 NHẬP ĐIỂM
     Biểu mẫu nhập điểm học kỳ I, năm học 2017-2018 05:00 20/09/2017 [941]
  
     Thầy Cô giáo gửi điểm thành phần về khoa theo địa chỉ email: dkhsmt@pdu.edu.vn

Lớp CCM14 (Học lại)

  Đánh giá tác động môi trường

  Hóa kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

  Môi trường đại cương

  Môi trường và tài nguyên biển

  Quản lý môi trường

  Quản lý và xử lý chất thải rắn

Lớp CSH15

  Hóa học công nghệ môi trường 3

  Hóa học phân tích 2

  Phương pháp dạy học hóa học 3

  Rèn luyện NVSP hóa học thường xuyên

  Thực hành hóa học hữu cơ

  Tin học ứng dụng trong dạy học hóa học

  Đại cương khoa học trái đất (Học lại)

  Động vật không xương sống (Học lại)

  Hình thái, giải phẫu thực vật (Học lại)

Lớp CSS15

  Nhập môn công nghệ sinh học

  Phương pháp dạy học sinh học

  Rèn luyện NVSP sinh học

  Sinh học phát triển

  Tiến hóa và đa dạng sinh học

Lớp CSH16

  Giáo dục thể chất 3

  Hóa học hữu cơ 1

  Hóa học hữu cơ 2

  Phương pháp dạy học hóa học 1

  Thực hành hóa học vô cơ

  Tiếng Anh 3

Lớp CSH17

  Hóa học đại cương 1 (Có điều chỉnh 12/2017)

  Hóa học đại cương 2

  Toán cao cấp C1

  Vật lý đại cương (Có điều chỉnh 12/2017)

  Những NLCB của CN MLN (HP1)

  Tâm lý học đại cương

  Tiếng Anh 1

  Giáo dục thể chất 1

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020 15:33 19/06/2020 [536]


      Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019 05:29 10/12/2019 [765]


      Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2019-2020 09:44 12/11/2019 [574]


      Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2018-2019 16:15 08/04/2019 [699]


      Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019 15:20 02/11/2018 [939]


      Biểu mẫu nhập điểm Học kỳ hè, NH 2017-2018 08:42 09/07/2018 [894]


      Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2017-2018 04:13 20/03/2018 [875] Thông báo
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, năm học 2020-2021
 LỊCH TUẦN
 THỜI KHÓA BIỂU
 TKB Tuần 6 NH 2020-2021 (07/9-13/9/2020)
 TKB Tuần 5 NH 2020-2021 (31/8-06/9/2020)
 TKB Tuần 4 NH 2020-2021 (24/8-30/8/2020)
 TKB Tuần 3 NH 2020-2021 (17/8-23/8/2020)
 TKB Tuần 2 NH 2020-2021 (10/8-15/8/2020)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 49 từ 22/06/2020 - 27/06/2020

 Tin quan trọng
 
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, năm học 2020-2021
 HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2020
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKII, NH 2019-2020
  Lịch tuần 22 NH 2019-2020 (16/12/2019-22/12/2019)
 Mẫu bảng kiểm điểm đảng viên 2019
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2019-2020
 Lịch thi môn riêng HK 1 - NH 2019-2020 Khóa 17-18
 Thông báo về việc tổ chức Lễ hội chào mừng năm học 2019 - 2020
 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2019 - 2020
 Đăng ký tham gia làm đối tác của Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
Liên kết
bllcuuhs
giaotrinh
Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường