Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO CHUYÊN MÔN
     Họp chuyên môn tuần 41, năm học 2016-2017 15:29 03/05/2017 [205]
  
     Thời gian: 07h30 ngày 03/5/2017 (Thứ tư)- Địa điểm: Văn phòng khoa Lý luận chính trị

 1. Phân công coi thi môn chung học kỳ II (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)

- Thời gian làm việc: buổi sáng 7h00; buổi chiều 13h45

- Địa điểm tập trung làm nhiệm vụ: Phòng tổ chức thi A105, 986 Quang Trung.

Các thầy cô tải lịch phân công coi thi tại đây

2. Phân công các nhiệm vụ trong kỳ thi Tốt nghiệp  chính quy (TCCN chính quy khóa 15)

(Theo Công văn số 666/ĐHPVĐ-KTĐBCLGD ngày 27/4/2017 v/v cử CBGV tham gia công tác kỳ thi tốt nghiệp hệ CQ năm 2017)

- Thời gian: từ 02/6 đến 10/6/2017

- Địa điểm: cơ sở 986 Quang Trung.

Các thầy cô tải phân công tại đây

3. Phân công báo giảng Học kỳ hè năm học 2016 - 2017

Thời gian:

- Bậc ĐH khóa 14, 15 và CĐ khóa 15: từ ngày 22/5 đến 22/7/2017

- Khóa 16: 29/5 đến 22/7/2017

Các thầy cô tải phân công báo giảng tại đây 

4. Thông qua các văn bản:

- Xét đơn xin học vượt của sinh viên Đặng Ngọc Hinh (học trong HK hè)

+ Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

+ Môn Pháp luật đại cương.

- Giấy đề nghị công nhận điểm số tuyệt đối (10/10) cho các sinh viên trong đội tuyển Olympic các môn KH Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2017

+ Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Giảng viên: Lâm Thanh Lộc

+ Sinh viên:

Nguyễn Thị Hồng Diễm (DSN15A)

Trần Thị Ngọc Thanh (DSN15A)

 5. Triển khi các văn bản:

- Báo cáo số 643/BC-ĐHPVĐ ngày 20/4/2017 về Tổng kết công tác NCKH giai đoạn 2012 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ NCKH giai đoạn 2017 - 2022

- Thông báo số 645/TB-ĐHPVĐ ngày 24/4/2017 về tuyển sinh bổ sung và điều chỉnh chỉ tiêu hệ chính quy năm 2017

- Thông báo số 656/TB-ĐHPVĐ ngày 26/4/2017 về việc tăng kỳ hạn xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

- Công văn số 662/ĐHPVĐ ngày 27/4/2017 v/v cung cấp minh chứng báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định lần 2.

- Công văn số 663/ĐHPVĐ ngày 27/4/2017 v/v tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo kết quả thẩm định lần 2.

 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo về kê khai công việc và nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017 13:27 29/05/2017 [437]


 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn