Thứ năm, 25/04/2019    
Tìm kiếm:    
  •  
Trang chủ  Thông báo Viết bài Tài liệu Hội thảo Chương trình Hội thảo Liên lạc
 VIẾT BÀI
     Quy cách trình bày, thời hạn và địa chỉ gửi bài tham luận 15:48 23/03/2017 [375]

1. Quy cách trình bày:

Bài tham luận (không quá 8 trang A4) và báo cáo tóm tắt (không quá 10 dòng) được đánh máy vi tính trên Microsoft Word, phông chữ Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13; lề trên 3cm, lề dưới 2,5cm, lề trái 2,8cm, lề phải 3cm; dòng cách dòng 1,2cm; đoạn cách đoạn 6pt.

Cuối bài tham luận và báo cáo tóm tắt ghi rõ họ và tên tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại và địa chỉ email.

 

2. Thời hạn và địa chỉ gửi bài:

- Gửi tên tham luận và báo cáo tóm tắt trước ngày 10/04/2017.

- Nộp bài viết (bản mềm) cho BTC trước ngày 20/06/2017.

- Địa chỉ đăng ký và gửi bài viết:

To: hoithaokhoahoc@pdu.edu.vn

Cc: dothanhphuonghvctkv3@gmail.com

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG - CLB NHÀ GIÁO QUẢNG NGÃI TẠI ĐÀ NẴNG