Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ bảy, 02/07/2022     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 20:25 10/02/2017 [826]

 

 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

 Bậc đại học:

     Phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia 2017 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển, không nhân hệ số, dành cho học sinh phổ thông ở khu vực 3 là 15,5; Không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

     Phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của các môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10)

 Bậc cao đẳng:

    Phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

    Phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của các môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 5,0 (theo thang điểm 10).