Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ ba, 27/06/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO
     Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 20:25 10/02/2017 [214]

 

 NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

 Bậc đại học:

     Phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và tổng điểm các môn tham gia xét tuyển phải đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học trở lên, do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; Không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

     Phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của các môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10)

 Bậc cao đẳng:

    Phương thức 1: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và không có môn thi nào trong tổ hợp môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

    Phương thức 2: Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung của các môn học tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển lớn hơn hoặc bằng 5,0 (theo thang điểm 10).