Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
  Thứ sáu, 08/12/2023     Pham Van Dong University and Nha Trang University will co-organise an International Workshop titled “Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea” on August 17th-18th 2016 – Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông” từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tìm kiếm:    
     
 
 Việt Nam
 TIN TỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
Nha Trang 17-18/8/2016

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hoàng Sa - Trường Sa:
Sự thật Lịch sử
Đà Nẵng 19-21/6/2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Chủ quyền đối với
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý
Quảng Ngãi, 25-26/4/2013
 
     
     
 
 English
 NEWS

  INTERNATIONAL WORKSHOP
Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea
Nha Trang, 17-18 August 2016


  INTERNATIONAL WORKSHOP
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical Truth
Da Nang, 25-26 June 2014


 INTERNATIONAL WORKSHOP

The Sovereignty Over
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical and Legal Aspects
Quang Ngai, 25-26 April 2013
 
     
 TIN TỨC
     Thỏa thuận đạt được tại Hội thảo Quốc tế “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông” 09:58 20/08/2016 [674]

Chúng tôi, là các học giả quốc tế và trong nước, tham dự Hội thảo Quốc tế về “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông” do trường Đại học Phạm Văn Đồng và trường Đại học Nha Trang phối hợp tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 8 năm 2016 đã thảo luận về các phát triển gần đây tại khu vực Biển Đông. Trên cơ sở kết quả của các tham luận mang tính khoa học, khách quan và các trao đổi, thảo luận của các học giả, chúng tôi đã đạt được một số đồng thuận như sau: 

1. Nhấn mạnh sự cần thiết duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Đông;
2. Khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế ở khu vực Biển Đông không chỉ đối với các quốc gia trong khu vực mà còn đối với cộng đồng quốc tế;
3. Tiếp tục khẳng định nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và việc áp dụng luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông; 
4. Hoan nghênh phán quyết cuối cùng mang tính ràng buộc của Tòa Trọng Tài ngày 12 tháng 7 năm 2016 về vụ kiện ở khu vực Biển Đông theo Phụ lục VII, UNCLOS. Phán quyết của Tòa Trọng tài đã góp phần thu hẹp phạm vi địa lý của các tranh chấp, đồng thời mở ra cơ hội để giải quyết các tranh chấp, thúc đẩy hợp tác trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại khu vực Biển Đông;  
5. Nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thiết lập các cấu trúc an ninh khu vực và thúc đẩy các quá trình ngoại giao và pháp lý để giải quyết các tranh chấp ở khu vực Biển Đông, đồng thời hướng tới việc thực hiện đầy đủ DOC và sớm hoàn thiện COC; từ đó, mở ra các cơ hội để duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Đông;  
6. Bày tỏ mong muốn tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế về chủ đề Biển Đông để mở rộng mạng lưới nghiên cứu giữa các tổ chức và các học giả có quan tâm nhằm đưa ra các đề xuất về chính sách đối với các cơ quan của Chính phủ và các tổ chức quốc tế với mục đích tạo ra một môi trường duy trì hòa bình, ổn định,  hợp tác và một trật tự pháp lý thuận lợi dựa trên luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.
Nha Trang, 17/8/ 2016
 
 
Các tin khác liên quan :

      Thông cáo báo chí Hội thảo quốc tế `Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn Biển Đông` 17:25 10/08/2016 [672]


      Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề `Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông` từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 09:29 20/07/2016 [670]


      Một số hình ảnh tại Hội thảo Quốc tế: `Chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý` năm 2013 16:49 11/07/2016 [669]


      Một số hình ảnh tại Hội thảo Quốc tế Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật Lịch sử năm 2014 15:40 11/07/2016 [669]


      LỄ KHAO LỀ THẾ LÍNH HOÀNG SA 09:58 11/07/2016 [669]


      Dân binh Hoàng Sa và những nét đẹp tâm linh 09:33 11/07/2016 [668]


      Trường ĐH Phạm Văn Đồng phối hợp với ĐH Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng tổ chức triển lãm `Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam` 16:56 08/07/2016 [669]


      Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thành công Hội thảo quốc tế: `Chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa : Những khía cạnh lịch sử và pháp lý` vào ngày 27/4/2013 16:54 08/07/2016 [669]


      Trường ĐH Phạm Văn Đồng và ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội thảo quốc tế `Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử` tại TP. Đà Nẵng 16:53 08/07/2016 [669]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: interworkshop2016@pdu.edu.vn