Chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
  Thứ sáu, 22/09/2023     Pham Van Dong University and Nha Trang University will co-organise an International Workshop titled “Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea” on August 17th-18th 2016 – Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông” từ ngày 17-18/8/2016 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Tìm kiếm:    
     
 
 Việt Nam
 TIN TỨC

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Quy chế pháp lý của đảo, đá trong luật quốc tế và thực tiễn ở khu vực Biển Đông
Nha Trang 17-18/8/2016

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Hoàng Sa - Trường Sa:
Sự thật Lịch sử
Đà Nẵng 19-21/6/2014

HỘI THẢO QUỐC TẾ
Chủ quyền đối với
Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
- Các khía cạnh Lịch sử và Pháp lý
Quảng Ngãi, 25-26/4/2013
 
     
     
 
 English
 NEWS

  INTERNATIONAL WORKSHOP
Legal status of islands and rocks in international law and practice in the East Sea
Nha Trang, 17-18 August 2016


  INTERNATIONAL WORKSHOP
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical Truth
Da Nang, 25-26 June 2014


 INTERNATIONAL WORKSHOP

The Sovereignty Over
Paracel And Spratly Archipelagos:
Historical and Legal Aspects
Quang Ngai, 25-26 April 2013
 
     
  INTERNATIONAL WORKSHOP PARACEL AND SPRATLY ARCHIPELAGOS HISTORY TRUTH
     DA NANG IN THE PROCESS OF ESTABLISHMENT AND EXECUTION OF VIETNAM`S SOVERIGNTY OVER THE PARACEL ISLANDS 16:19 07/07/2016 [448]
  
     Bui Van Tieng

 
Các tin khác liên quan :

      MỤC LỤC 15:32 08/07/2016 [447]


      THE PARACELS ISLANDS AND INTERNATIONAL LAW 16:22 07/07/2016 [447]


      LEGALITY AND POWER IN CHINA`S CLAIM TO THE SOUTH CHINA SEA 16:21 07/07/2016 [447]


      THE CONTINUOUS AND PEACEFUL ESTABLISHMENT, PRACTICE AND PROTECTION OF VIETNAM`S SOVERIGNTY IN THE SPARTLY AND PARACEL ARCHIPELAGOS IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW - THE POWER OF VIETNAM NEEDS TO BE RECOGNIZED 16:19 07/07/2016 [447]


      HISTORICAL RIGHTS OF VIETNAM ON PARACEL AND SPRATLY ISLANDS (MATERIALS FROM THE XIX CENTURY) 15:32 07/07/2016 [447]


      PARACEL AND SPRATLY ARCHIPELAGOS: VIETNAM"S HISTORICAL CLAIMS 15:30 07/07/2016 [448]


      TOUGH CROSSING: EUROPE AND THE CONFLICTS IN THE SOUTH CHINA SEA PROBLEMS AND RECOMMENDATIONS 15:29 07/07/2016 [447]


      FROM 20th - CENTURY HISTORY TO CURRENT GEOPOLITICS: TOWARDS REGIONAL AND GLOBAL PEACE AND SECURITY IN THE PARACEL AND SPRATLY MARITIME REGION 15:28 07/07/2016 [448]


      PROMOTING A REGIONAL APPROACH TO THE PARACELS DISPUTE 15:28 07/07/2016 [447]


      PARACEL ISLANDS AND SPRATLY ISLANDS ONFLICT RESOLUTION IMPEDED BY CHINA"S STRATEGIC CALCULUS: PERSPEVTIVES 15:26 07/07/2016 [447]


      LAWFARE OR WARFARE? LET IMPARTIAL TRIBUNALS COOL ASIA 15:25 07/07/2016 [447]


      THE RISE OF TAILORED COERCION IN THE SOUTH CHINA SEA 15:23 07/07/2016 [447]


      THE RELEVANCE OF THE STIMSON DOCTRINE IN 21st CENTURY EAST ASIA: NON-RECOGNITION AS A MEANS OF CHALLENGGING CHINA 15:22 07/07/2016 [447]


      THE LEGACY OF THE NINE-DASHED LINE: PAST, PRESENT AND FUTURE 15:20 07/07/2016 [448]


      CHINA"S USE OF "FISHERMEN DISGUISE - STRANGE BOAT" TACTIC TO GRADUALLY TAKE THE UPPER HAND BEFORE LAUNCHING A STRIKE TO SEIZE VIETNAM"S PARACEL ARCHIPELAGA - AS REFLECTED IN THE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF VIETNAM (1954-1974) 15:18 07/07/2016 [450]

       THE PARACEL ISLANDS DISPUTE: GEO-STRATEGIC ISSUES AND THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PROMOTING COOPERATION 15:16 07/07/2016 [447]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: interworkshop2016@pdu.edu.vn