Thứ ba, 19/09/2017     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý
Tìm kiếm:    

 
 Tin quan trọng
 
 Quyết định về việc khen thưởng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 Kế hoạch số 1515/KH-ĐHPVĐ công tác tháng 9/2017 và thời gian đến
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển; 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng (2007-2017) và 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền Nam Trung Bộ (1947-2017)
 Công văn số 1455/ĐHPVĐ-KHTC về việc kê khai thông tin của cá nhân phục vụ việc khấu trừ thuế TNCN năm 2017
 Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2017
 Thông báo tuyển dụng số 08/VSIPQN/CSD/17 ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc mở lớp đào tạo tiếng hoa căn bản
 Thông báo về việc góp ý nội dung dự thảo Sổ tay sinh viên năm học 2017-2018
 Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng năm học 2016-2017
     HÀ NỘI

     ĐÀ NẴNG

     TPHCM

 QUYẾT ĐỊNH
     Quyết định về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Lý-Kỹ thuật Công nghiệp thuộc Khoa Sư phạm Tự nhiên 08:10 01/07/2017 [47]

TT HTSV&QHDN
 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định về việc khen thưởng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục 15:44 15/09/2017 [17]


      Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển; 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng (2007-2017) và 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền Nam Trung Bộ (1947-2017) 15:40 15/09/2017 [11]


      Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2016-2017 15:38 15/09/2017 [3]


      Quyết định số 1457/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 về việc công nhận danh hiệu thi đua và kkhen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2016-2017 08:41 08/09/2017 [16]


      Quyết định về việc ông Phạm Đăng Phước - Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 16:27 24/08/2017 [37]


      Quyết định về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn bình xét, xếp loại A, B, C của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 08:57 18/07/2017 [66]


      Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 09:17 08/07/2017 [70]


      Quyết định về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động của Trung tâm Đào tạo thường xuyên 08:12 01/07/2017 [57]


      Quyết định về việc điều động ông Trần Lê Ngọc 08:11 01/07/2017 [48]


      Quyết định về việc bổ nhiệm bà Bùi Thị Hoàng Phương giữ chức Trưởng Bộ môn Toán thuộc Khoa Sư phạm Tự nhiên 08:08 01/07/2017 [44]


      Quyết định về việc bổ nhiệm ông Dương Lê Bình giữ chức Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất-Quốc phòng An ninh và giao kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Quốc phòng An ninh 08:07 01/07/2017 [38]


      Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thưởng giữ chức Phó Trưởng khoa Giáo dục Thể chất-Quốc phòng An ninh; giao phụ trách, điều hành Khoa cho đến khi nhà trường kiện toàn chức danh Trưởng khoa và kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất 08:05 01/07/2017 [38]


      Quyết định về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thính giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học thuộc Khoa Hóa-Sinh-Môi trường 07:58 01/07/2017 [40]


      Quyết định về việc bổ nhiệm bà Phan Ý Nhi giữ chức Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Nông nghiệp-Môi trường thuộc Khoa Hóa-Sinh-Môi trường 07:56 01/07/2017 [30]


      Quyết định về việc bổ nhiệm bà Võ Thị Việt Dung giữ chức Phó Trưởng khoa Hóa-Sinh-Môi trường và giao kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa học 07:54 01/07/2017 [43]

       Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Duy giữ chức Phó Trưởng khoa Hóa-Sinh-Môi trường và giao phụ trách, điều hành khoa cho đến khi nhà trường kiện toàn chức danh Trưởng khoa 07:51 01/07/2017 [42]
       Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Khoa Hóa-Sinh-Môi trường 07:48 01/07/2017 [35]
       Quyết định về việc thành lập Khoa Hóa-Sinh-Môi trường, Khoa Giáo dục Thể chất-Quốc phòng An ninh, cơ cấu lại các bộ môn của Khoa Sư phạm Tự nhiên và giải thể Khoa Cơ bản 07:43 01/07/2017 [42]
       Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ 07:38 01/07/2017 [42]
       Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ 07:37 01/07/2017 [36]
       Quyết định về việc giao dự toán kinh phí mua sắm, cải tạo và nâng cấp, sửa chữa năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 09:16 14/06/2017 [73]
       Quyết định ban hành Nội quy tiếp cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15:54 07/06/2017 [57]
       Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng 15:52 07/06/2017 [66]
       Quyết định ban hành quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng với cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên trong Nhà trường 14:31 25/05/2017 [57]
       Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 15:04 23/03/2017 [70]
       Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14:57 23/03/2017 [76]

     CỰU SINH VIÊN
 Thông báo
 
 Quyết định về việc khen thưởng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục
 Kế hoạch số 1515/KH-ĐHPVĐ công tác tháng 9/2017 và thời gian đến
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển; 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng (2007-2017) và 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền Nam Trung Bộ (1947-2017)
 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2016-2017
 Công văn số 1455/ĐHPVĐ-KHTC về việc kê khai thông tin của cá nhân phục vụ việc khấu trừ thuế TNCN năm 2017
 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của các trường sư phạm
 Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên năm 2017
 Quyết định số 1457/QĐ-ĐHPVĐ ngày 06 tháng 9 năm 2017 về việc công nhận danh hiệu thi đua và kkhen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2016-2017
 

Hỗ trợ trực tuyến: