Thứ sáu, 18/08/2017     Trang thông tin đang trong giai đoạn hoàn thiện, kính mong quý độc giả góp ý
Tìm kiếm:    
 KẾ HOẠCH
     Kế hoạch thăm dò ý kiến cán bộ, giáo viên, giảng viên về hoạt động của Trung tâm Thông tin - Tư liệu 14:39 17/01/2017 [115]

TT HTSV&QHDN
 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017 của Bộ phận Kiểm tra số 1 08:52 21/07/2017 [28]


      Kế hoạch chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 08:47 18/07/2017 [32]


      Kế hoạch thực hiện các nội dung công việc liên quan đến tiêu chuẩn 3, 4 09:11 08/07/2017 [28]


      Kế hoạch công tác tháng 6/2017 và thời gian đến 09:21 14/06/2017 [65]


      Kế hoạch chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài 15:34 15/05/2017 [68]


      Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2017, chủ đề 15:33 15/05/2017 [55]


      Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2017 09:07 17/04/2017 [75]


      Kế hoạch tổ chức chương trình 15:03 23/03/2017 [82]


      Kế hoạch tổ chức Cuộc thi 15:02 23/03/2017 [75]


      Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 15:00 23/03/2017 [56]


      Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 10:56 04/01/2017 [108]


      Kế hoạch tổ chức hội nghị xây dựng đề thi trắc nghiệm 10:53 04/01/2017 [134]


      Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 08:00 05/01/2017 [161]


      Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên và người học về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập năm học 2016 - 2017 08:52 26/12/2016 [82]


      Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học việc hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2016-2017 07:25 28/10/2016 [103]

       Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm học 2016 - 2017 09:22 17/10/2016 [126]
       Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác HSSV 08:48 13/10/2016 [130]
       Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua giữa các đơn vị trong trường năm học 2016 - 2017 09:04 28/09/2016 [94]
       Kế hoạch thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án 11:01 01/08/2016 [119]
       Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 08:49 03/08/2017 [12]
       Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2016 14:36 27/06/2016 [29]
       Kế hoạch tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 15:36 27/06/2016 [41]
       Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 16:27 27/06/2016 [33]
       Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học 16:27 27/06/2016 [34]