Thứ sáu, 24/05/2019    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI, KIỂM TRA
     THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018 14:27 06/04/2018 [1037]

 
Các tin khác liên quan :

      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019 08:05 14/03/2019 [639]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018- 2019 15:59 29/10/2018 [999]


      Thông báo về việc tổ chức thi hết học phần học kỳ hè năm học 2016-2017 21:39 25/06/2017 [1591]


      MẪU DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HỌC PHẦN 10:53 29/06/2016 [2089]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi