Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI, KIỂM TRA
     Thông báo về việc tổ chức thi hết học phần học kỳ hè năm học 2016-2017 21:39 25/06/2017 [673]

Kích chuột vào đây để xem chi tiết 

 
Các tin khác liên quan :

      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VLVH NĂM HỌC 2019-2020. 09:39 21/07/2020 [678]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LỚP DSTL18 - NĂM HỌC 2019-2020 08:14 25/11/2019 [669]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 10:34 03/10/2019 [669]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018- 2019 08:05 14/03/2019 [670]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018- 2019 15:59 29/10/2018 [669]


      THÔNG BÁO VỀ KÊ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017- 2018 14:27 06/04/2018 [671]


      MẪU DANH SÁCH SV KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI HỌC PHẦN 10:53 29/06/2016 [716]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi