Thứ năm, 05/10/2023    
Tìm kiếm:    
 ĐIỂM TỐT NGHIỆP
     BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP KỲ THI 11.06.2016 11:22 23/06/2016 [520]

 Đại học khóa 12 và DSA (thi lại)

Cao đẳng CST (thi lại)

Trung cấp KTKT khóa 14

Trung cấp Sư phạm khóa 14

 
Các tin khác liên quan :

      Điểm thi tốt nghiệp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh kỳ thi ngày 31.01.2016 09:14 18/02/2016 [518]


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi