Chủ nhật, 25/02/2024    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu ôn tập cho SV Lào lớp DSN 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/02/2022 đến 19/02.2022) 15:40 10/02/2022 [1216]

 Tải Thời khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024) 11:35 23/02/2024 [43]


      Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024) 07:22 17/02/2024 [260]


      Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/01/2024) 13:57 19/01/2024 [1251]


      Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15/01/2024) 15:20 12/01/2024 [1230]


      Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08/01/2024) 15:05 05/01/2024 [1238]


      Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024) 16:11 29/12/2023 [1231]


      Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023) 15:16 22/12/2023 [1228]


      Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023) 14:15 15/12/2023 [1223]


      Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023) 15:47 08/12/2023 [1223]


      Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023) 13:54 01/12/2023 [1227]


      Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023) 14:07 24/11/2023 [1218]


      Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023) 14:18 17/11/2023 [1220]


      Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023) 15:17 10/11/2023 [1222]


      Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023) 15:38 03/11/2023 [1221]


      Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023) 14:48 27/10/2023 [1219]

       Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023) 15:59 20/10/2023 [1220]
       Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023) 14:21 13/10/2023 [1226]
       Thời khóa biểu tuần 11, năm học 2023-2024 (từ ngày 09/10/2023) 09:40 06/10/2023 [1218]
       Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023) 14:03 29/09/2023 [1221]
       Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023) 15:29 22/09/2023 [1218]
       Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023) 14:16 15/09/2023 [1220]
       Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023) 14:37 08/09/2023 [1222]
       Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023) 08:47 05/09/2023 [1219]
       Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023) 15:07 25/08/2023 [1219]
       Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023) 14:34 18/08/2023 [1219]
       Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023) 16:21 11/08/2023 [1219]
       Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023) 16:54 04/08/2023 [1221]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 1 -Năm học 2023-2024 (từ ngày 31/7/2023) 14:39 30/07/2023 [1224]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 51, năm học 2022-2023 (từ ngày17/7/2023) 16:18 14/07/2023 [1221]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 50, năm học 2022-2023 (từ ngày10/7/2023 14:15 07/07/2023 [1219]
       Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/7/2023) 14:13 07/07/2023 [1219]
       Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 16:04 30/06/2023 [1223]
       Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 15:21 30/06/2023 [1223]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 49, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023 15:18 30/06/2023 [1223]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/6/2023 10:50 26/06/2023 [1224]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/6/2023 15:45 16/06/2023 [1219]
       TKB ÔN TẬP THI LÝ LUÂN CHÍNH TRỊ , năm học 2022-2023 (từ ngày 15/6/2023 -16/6/2023) 08:46 14/06/2023 [1223]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/6/2023 14:15 09/06/2023 [1222]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2022-2023 (từ ngày 5/6/2023) 15:28 02/06/2023 [1220]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023) 14:41 26/05/2023 [1223]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023) 14:21 19/05/2023 [1220]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023) 15:02 12/05/2023 [1220]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023) 08:26 06/05/2023 [1220]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023) 14:06 28/04/2023 [1220]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023) 14:19 21/04/2023 [1219]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023) 15:37 14/04/2023 [1219]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023)
 Mẫu danh sách đoàn TTSP năm 2024
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024)
 Thời khóa biểu tuần 26 năm học 2023-2024 (từ ngày 22/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 25 năm học 2023-2024 (từ ngày 15/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 24 năm học 2023-2024 (từ ngày 08/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 23 năm học 2023-2024 (từ ngày 01/01/2024)
 Thời khóa biểu tuần 22 năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 21 năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023)
 Mẫu danh sách đoàn TTSP năm 2024
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao