Thứ sáu, 21/01/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     Danh sách sinh viên đăng ký HP (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:23 07/07/2021 [1013]

 Danh sách sinh viên đăng ký học phần.

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022 10:42 09/12/2021 [541]


      Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022 10:37 09/12/2021 [553]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 1 năm học 2021-2022 10:51 08/11/2021 [265]


      Thông báo kết quả các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20 09:22 27/07/2021 [784]


      Thông báo danh sách các học phần sinh viên đăng ký (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:15 07/07/2021 [679]


      Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021 09:41 15/06/2021 [724]


      Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20 09:46 09/03/2021 [829]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 08:10 18/12/2020 [1203]


      Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 2 năm học 2020-2021 14:58 30/11/2020 [731]


      Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020. 08:38 28/07/2020 [956]


      Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021 10:16 23/07/2020 [953]


      Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến. 15:50 27/03/2020 [1626]


      Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU 08:31 27/03/2020 [921]


      Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020 08:51 06/01/2020 [646]


      Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020. 09:48 19/11/2019 [993]

       Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 09:14 01/11/2019 [1193]
       Thông báo rà soát HSSV vượt thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tính đến thời điểm HK II, năm học 2018-2019 08:35 23/09/2019 [620]
       Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17 09:35 06/08/2019 [837]
       Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019 07:54 10/07/2019 [1156]
       Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 14:51 05/07/2019 [608]
       Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019 15:54 21/05/2019 [961]
       Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019 09:48 11/04/2019 [807]
       Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019 14:04 21/03/2019 [843]
       Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại. 13:23 12/03/2019 [732]
       Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019 09:32 24/01/2019 [1656]
       DANH SÁCH 15:31 11/12/2018 [1028]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021)
 Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022
 Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021)
 Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022
 Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao