Thứ năm, 21/01/2021    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7- Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/9/2020) 14:29 11/09/2020 [169]

 tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021) 16:46 15/01/2021 [94]


      TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/11/2021) 16:41 15/01/2021 [33]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021) 13:19 08/01/2021 [97]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021) 15:13 01/01/2021 [170]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020) 18:06 25/12/2020 [83]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020) 16:38 18/12/2020 [193]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020) 14:33 11/12/2020 [333]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020) 14:04 04/12/2020 [270]


      Thời khóa biểu và phân phòng học Ôn tập cho sinh viên Lào học kỳ 1, năm học 2020-2021 (từ ngày 02/12/2020 đến ngày 06/12/2020) 11:13 01/12/2020 [109]


      Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Liên thông Giáo dục mầm non khóa 20 (thời gian học từ ngày 28/11/2020-29/11/2020) 15:43 27/11/2020 [222]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 18-Năm học 2020-2021 (từ ngày 30/11/2020) 15:36 27/11/2020 [98]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 13- Năm học 2020-2021 (từ ngày 26/10/2020) 14:50 23/10/2020 [762]


      Thời khóa biểu lớp riêng, đợt 1, học kỳ 1- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020) 14:59 16/10/2020 [610]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 12- Năm học 2020-2021 (từ ngày 19/10/2020) 11:18 16/10/2020 [579]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11- Năm học 2020-2021 (từ ngày 12/10/2020) 14:03 09/10/2020 [334]

       Thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2020 tại huyện Mộ Đức 14:33 02/10/2020 [172]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10- Năm học 2020-2021 (từ ngày 05/10/2020) 13:45 02/10/2020 [197]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9- Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/9/2020) 14:07 25/09/2020 [272]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8- Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/9/2020) 14:24 18/09/2020 [375]
       Thời khóa biểu và phân phòng học các lớp Liên thông, VB2 khóa 20 (từ ngày 19/9/2020-20/9/2020) 08:16 18/09/2020 [402]
       Thời khóa biểu các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm học 2020-2021 07:57 14/09/2020 [175]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 6- Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/9/2020) 13:32 04/09/2020 [305]
       Thời khóa biểu dạy học trực tuyến (tuần 5- Năm học 2020-2021) 10:02 28/08/2020 [226]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 4 - Năm học 2020-2021) 16:18 21/08/2020 [172]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 3 - Năm học 2020-2021) 15:19 14/08/2020 [237]
       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021) 10:52 07/08/2020 [417]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021)
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020)
 Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021
 V/v thực hiện nội dung quy chế đào tạo theo Thông tư 24/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/01/2021)
 TKB Đối với SV Lào K20 tuần 25-Năm học 2020-2021 (từ ngày 18/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24-Năm học 2020-2021 (từ ngày 11/11/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23-Năm học 2020-2021 (từ ngày 04/01/2021)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22-Năm học 2020-2021 (từ ngày 28/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21-Năm học 2020-2021 (từ ngày 21/12/2020)
 Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021
 V/v thực hiện nội dung quy chế đào tạo theo Thông tư 24/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20-Năm học 2020-2021 (từ ngày 14/12/2020)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19-Năm học 2020-2021 (từ ngày 07/12/2020)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao