Thứ hai, 04/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO
     Thông báo về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HK 1, năm học 2017-2018 12:28 18/04/2018 [671]

Tải thông báo và file nhập liệu

Tải A-Tool

 
Các tin khác liên quan :

      ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 15:39 27/02/2023 [675]


      Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký học phần HK 1 năm học 2022-2023 16:27 12/07/2022 [671]


      Thông báo kê khai giờ (kèm mẫu 1, mẫu 2) 13:56 11/07/2022 [673]


      Thông báo danh sách chính thức sinh viên đăng ký học phần HK 1 Năm học 2022-2023 15:03 23/05/2022 [670]


      Thông báo về kế hoạch tổ chức dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 10:21 25/04/2022 [670]


      Về việc khảo sát ý kiến của cán bộ, giảng viên về Triết lý giáo dục của Trường. 09:48 23/02/2022 [670]


      Thông báo các học phần sinh viên đã đăng ký (online) HK 2 năm học 2021-2022 10:42 09/12/2021 [672]


      Danh sách sinh viên đã đăng ký HP (online) HK 2 Năm học 2021-2022 10:37 09/12/2021 [670]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 1 năm học 2021-2022 10:51 08/11/2021 [670]


      Thông báo kết quả các học phần tổ chức học tập cho học kỳ 1, năm học 2021-2022 đối với bậc Đại học khóa 18, 19, 20; Cao đẳng khóa 19, 20 09:22 27/07/2021 [670]


      Danh sách sinh viên đăng ký HP (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:23 07/07/2021 [670]


      Thông báo danh sách các học phần sinh viên đăng ký (online) HK 1 Năm học 2021-2022 08:15 07/07/2021 [670]


      Thông báo các học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2020-2021 09:41 15/06/2021 [671]


      Thông báo các học phần được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 của khóa 20 09:46 09/03/2021 [670]


      Thông báo các học phần tự chọn và các học phần môn chung được mở trong HK 2 năm học 2020-2021 08:10 18/12/2020 [670]

       Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 2 năm học 2020-2021 14:58 30/11/2020 [671]
       Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020. 08:38 28/07/2020 [670]
       Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021 10:16 23/07/2020 [671]
       Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến. 15:50 27/03/2020 [670]
       Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU 08:31 27/03/2020 [670]
       Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020 08:51 06/01/2020 [670]
       Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020. 09:48 19/11/2019 [671]
       Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020 09:14 01/11/2019 [670]
       Thông báo rà soát HSSV vượt thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo tính đến thời điểm HK II, năm học 2018-2019 08:35 23/09/2019 [670]
       Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17 09:35 06/08/2019 [670]
       Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019 07:54 10/07/2019 [670]
       Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019 14:51 05/07/2019 [670]
       Thông báo danh sách học phần chính thức được mở trong HK hè năm học 2018-2019 15:54 21/05/2019 [670]
       Thông báo V/v tổ chức dạy học tập trung môn GDQP_AN bậc CĐ khóa 17 năm học 2018-2019 09:48 11/04/2019 [670]
       Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019 14:04 21/03/2019 [669]
       Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại. 13:23 12/03/2019 [671]
       Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019 09:32 24/01/2019 [671]
       DANH SÁCH 15:31 11/12/2018 [670]
       Danh sách các học phần tự chọn được mở của HK 2 Năm học 2018-2019 14:45 28/11/2018 [671]
       Thông báo 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018: V/v đăng ký học phần HK 2 năm học 2018-2019 09:44 09/11/2018 [672]
       Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018 16:44 20/07/2018 [672]
       Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019 08:33 16/07/2018 [671]
       Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2 trình độ đại học, cao đẳng năm 2018 07:41 02/07/2018 [670]
       Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý 07:54 11/05/2018 [672]
       Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018 16:36 09/05/2018 [671]
       Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018 16:20 16/04/2018 [671]
       Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 08:43 02/01/2018 [670]
       Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018 09:56 29/12/2017 [671]
       Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018 14:07 27/10/2017 [670]
       Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017 15:10 26/09/2017 [670]
       Thông báo v/v xét lên lớp năm học 2017-2018 và xét cảnh báo kết quả học tập HK II năm học 2016–2017 16:43 03/08/2017 [670]


 Tin mới nhất
 
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao