Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC ĐẠI HỌC
     Quyết định công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ Thông tin năm 2023 09:21 03/08/2023 [702]

 QUYẾT ĐỊNH SỐ: 604/QĐ-ĐHPVĐ

NỘI DUNG CẬP NHẬT CĐR NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NỘI DUNG CẬP NHẬT CĐR NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 
Các tin khác liên quan :

      Quyết định điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ thông tin 09:02 03/08/2023 [674]


      Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngành Khoa học Tự nhiên 16:24 12/06/2023 [673]


      Các mẫu xây dựng, rà soát, cập nhật CĐR, chương trình Đào tạo năm 2023 09:57 13/02/2023 [674]


      Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022 10:23 24/08/2022 [672]


      Chuẩn đầu ra ĐH ngành CNTT và ngành CNKTCK năm 2019 10:12 21/02/2020 [671]


      Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ đại học (09 ngành) 19:12 10/07/2017 [671]


      Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Anh 19:08 10/07/2017 [672]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 19:07 10/07/2017 [671]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 19:05 10/07/2017 [672]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 19:04 10/07/2017 [673]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 19:03 10/07/2017 [671]


      Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế phát triển 19:00 10/07/2017 [671]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử 18:58 10/07/2017 [672]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 18:57 10/07/2017 [671]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 18:53 10/07/2017 [671] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 20 năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023)
 Các biểu mẫu xây dựng chương trình đào tạo năm 2023
 Thời khóa biểu tuần 19 năm học 2023-2024 (từ ngày 04/12/2023)
 Thời khóa biểu tuần 18 năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 17 năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 16 năm học 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023)
 Thời khóa biểu tuần 15 năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023)
 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
 Thời khóa biểu tuần 14 năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao