Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/1/2023) 15:46 06/01/2023 [448]

 Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023) 14:16 15/09/2023 [449]


      Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023) 14:37 08/09/2023 [447]


      Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023) 08:47 05/09/2023 [447]


      Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023) 15:07 25/08/2023 [447]


      Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023) 14:34 18/08/2023 [447]


      Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023) 16:21 11/08/2023 [447]


      Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023) 16:54 04/08/2023 [448]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 1 -Năm học 2023-2024 (từ ngày 31/7/2023) 14:39 30/07/2023 [447]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 51, năm học 2022-2023 (từ ngày17/7/2023) 16:18 14/07/2023 [447]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 50, năm học 2022-2023 (từ ngày10/7/2023 14:15 07/07/2023 [447]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/7/2023) 14:13 07/07/2023 [447]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 16:04 30/06/2023 [447]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 15:21 30/06/2023 [447]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 49, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023 15:18 30/06/2023 [447]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/6/2023 10:50 26/06/2023 [447]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/6/2023 15:45 16/06/2023 [447]
       TKB ÔN TẬP THI LÝ LUÂN CHÍNH TRỊ , năm học 2022-2023 (từ ngày 15/6/2023 -16/6/2023) 08:46 14/06/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/6/2023 14:15 09/06/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2022-2023 (từ ngày 5/6/2023) 15:28 02/06/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023) 14:41 26/05/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023) 14:21 19/05/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023) 15:02 12/05/2023 [448]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023) 08:26 06/05/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023) 14:06 28/04/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023) 14:19 21/04/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023) 15:37 14/04/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023) 15:02 07/04/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023) 14:31 31/03/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023) 14:45 24/03/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/3/2023) 10:15 17/03/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/3/2023) 15:32 10/03/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32, năm học 2022-2023 (từ ngày 06/3/2023) 14:29 03/03/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/2/2023) 16:08 24/02/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/2/2023) 16:49 17/02/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/2/2023) 17:00 10/02/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023) 14:41 03/02/2023 [447]
       Thời khóa biểu tuần 25, tuần 26, tuần 27, năm học 2022-2023 (từ ngày 16/1/2023 -04/02/2023) 16:28 13/01/2023 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 2/1/2023) 14:52 30/12/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 22, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/12/2022) 14:38 23/12/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) 10:26 16/12/2022 [447]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) 07:27 10/12/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022) 15:20 02/12/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022) 14:13 25/11/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022) 07:47 19/11/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022) 14:29 11/11/2022 [447]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022) 15:54 04/11/2022 [447]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024
 Quyết định công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ Thông tin năm 2023

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024
 Quyết định công bố chuẩn đầu ra đã được rà soát, cập nhật chương trình Đào tạo trình độ ĐH ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí và ngành Công nghệ Thông tin năm 2023

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao