Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)
 TKB tuần 47 (từ 19/6/2023 - 25/6/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG
     Chương trình khung ngành Cao đẳng chính quy 14:06 14/04/2011 [475]
  
     Chương trình chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH : KẾ TOÁN

 

 

      Trình độ đào tạo      : Cao đẳng

      Ngành đào tạo          : Kế toán (Accounting)

     Loại hình đào tạo     : Chính quy

    

     1. Mục tiêu đào tạo

       Đào tạo đội ngũ cán bộ kế toán trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

       Sinh viên tốt nghiệp làm việc với cương vị kế toán viên ở khu vực quản lý nhà nước và tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

     2. Thời gian đào tạo: 3 năm.

     3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 152 ĐVHT (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

     4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông

     5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

       Tập trung dài hạn: Kết thúc khóa học những sinh viên có đủ điều kiện sau đây thuộc diện xét tốt nghiệp:

          - Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập.

          - Không có học phần bị điểm dưới 5

          - Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.

     6. Thang điểm:                   10

Thời gian đào tạo 2 năm, xem chi tiết tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Danh mục Chương trình đào tạo 10:07 10/10/2012 [481]


      Chương trình đào tạo hệ TCCN ngành kế toán tin 14:38 06/03/2011 [476] Tiêu điểm
 
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)
 TKB tuần 47 (từ 19/6/2023 - 25/6/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459