Thứ sáu, 26/05/2017    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
  Thông báo về việc Kê khai lý lịch khoa học
 Đại hội Chi bộ Kinh tế Nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung học liệu bắt buộc cho các môn học
 Hội thảo khoa học của tổ TC-QTKD về Vai trò của doanh nghiệp đối với Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi
 Khoa Kinh tế được giao đào tại bậc Đại học ngành Kinh tế Phát triển
 Thông báo về việc nâng lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017
 Thông báo về việc nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2017
 Hội thảo khoa học "Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng"
 LCĐ KHOA KINH TẾ THAM GIA LIÊN HOAN TUYÊN TRUYỀN CA KHÚC CÁCH MẠNG NĂM HỌC 2016 - 2017
 HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 – 26/3/2017)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác tuần 43, năm học 2016-2017 (Từ 15/05/2017 đến 21/05/2017) 09:49 26/11/2013 [5596]

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

 

              THỨ HAI 22/05/2017

7h30 

Họp xét tốt nghiệp cho TKT15 - CKT14

TP: Lãnh đạo khoa; Trưởng BM; Trợ lý ĐT; GVCN-CVHT

(Chú ý: GVCN -CVHT tập hợp và gửi điểm rèn luyện qua Email cho Cô Dung trước ngày 22/5/2017)

 Trưởng khoa  VP Khoa

               THỨ BA 23/05/2017

 

     

 

     

                THỨ TƯ 24/05/2017

  8h00

 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Phó hiệu trưởng.

(Đổi lịch từ thứ Năm sang)

   

                THỨ NĂM 25/05/2017

8h00 

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm Phó hiệu trưởng 

(Theo Lịch công tác của Trường)

CHUYỂN SANG THỨ TƯ, NGÀY 24/5/2017

 

 Phòng họp số 02

Tầng 2 - 509 PĐP

 

               THỨ SÁU 26/05/2017

 7h30

 Học tập, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"

TP: Toàn thể CBVC

 

 Hội trường KLF

986 Quang Trung

               THỨ BẢY 27/05/2017

 

 

   
   

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 28/05/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

KKT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459