Thứ ba, 21/02/2017    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Hội thi Chuyên môn nghiệp vụ năm học 2016-2017
 Đồng chí Phạm Thị Ý Nguyện vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
 Thông báo về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2016
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2017
 KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 – 2017
 LCĐ KHOA KINH TẾ TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 20/11
 Sinh viên Bùi Thị Thúy Triều vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng
 Thông báo Thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức năm học 2015-2016
 Thông báo Về việc tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2015-2016
 Thông báo Về việc Nghiệm thu Bài giảng đăng Website

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế
 

 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác tuần 28, năm học 2016-2017 (Từ 06/02/2017 đến 12/02/2017) 09:49 26/11/2013 [4978]

 

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ

 

CHỦ TRÌ

 

ĐỊA ĐIỂM

 

              THỨ HAI 06/02/2017

8h00

 Họp khoa đầu năm Đinh Dậu 2017

TP: Toàn thể CBGV khoa Kinh tế

Ghi chú: GVCN, CVHT báo cáo tình hình HSSV trước, trong và sau Tết Nguyên Đán cho Lãnh đạo khoa

 Trưởng Khoa

 Phòng họp 02

986 Quang Trung

               THỨ BA 07/02/2017

 

     

 

     

                THỨ TƯ 08/02/2017

        

                THỨ NĂM 09/02/2017

 


   

               THỨ SÁU 10/02/2017

 

     

               THỨ BẢY 11/02/2017

 

 

   
   

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 12/02/2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

KKT
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459