Thứ bảy, 09/12/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023)
 TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023)
 TKB tuần 18 (từ 27/11/2023 - 3/12/2023)
 TKB tuần 17 (từ 20/11/2023 - 26/11/2023)
 Lịch thi môn riêng HKI năm học 2023-2024 (K20,K21,K22)
 TKB tuần 16 (từ 13/11/2023 - 19/11/2023)
 TKB tuần 15 (từ 06/11/2023 - 12/11/2023)
 TKB tuần 14 (từ 30/10/2023 - 05/11/2023)
 TKB tuần 13 (từ 23/10/2023 - 29/10/2023)
 TKB tuần 12 (từ ngày 16/10/2023 - 22/10/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024
     TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023) 13:31 11/09/2023 [680]

 Xem tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023) 08:33 03/12/2023 [49]


      TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023) 08:33 03/12/2023 [21]


      TKB tuần 18 (từ 27/11/2023 - 3/12/2023) 08:53 26/11/2023 [684]


      TKB tuần 17 (từ 20/11/2023 - 26/11/2023) 14:49 19/11/2023 [679]


      TKB tuần 16 (từ 13/11/2023 - 19/11/2023) 07:00 11/11/2023 [676]


      TKB tuần 15 (từ 06/11/2023 - 12/11/2023) 06:41 05/11/2023 [678]


      TKB tuần 14 (từ 30/10/2023 - 05/11/2023) 15:28 27/10/2023 [677]


      TKB tuần 13 (từ 23/10/2023 - 29/10/2023) 20:33 22/10/2023 [675]


      TKB tuần 12 (từ ngày 16/10/2023 - 22/10/2023) 09:07 15/10/2023 [674]


      TKB tuần 11 (từ 09/10/2023 - 15/10/2023) 08:10 08/10/2023 [676]


      TKB tuần 10 (từ 02/10/2023 - 8/10/2023) 18:17 01/10/2023 [676]


      TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023) 06:39 23/09/2023 [676]


      TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023) 06:02 18/09/2023 [675]


      TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023) 17:39 09/09/2023 [678]


      TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023) 16:04 25/08/2023 [675]

       TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023) 17:25 19/08/2023 [677]
       TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023) 17:32 12/08/2023 [676]
       TKB tuần 2 (từ 7/8/2023 - 12/8/2023) 18:26 14/11/2011 [675]


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023)
 TKB tuần 19 (từ 4/12/2023 - 10/12/2023)
 TKB tuần 18 (từ 27/11/2023 - 3/12/2023)
 TKB tuần 17 (từ 20/11/2023 - 26/11/2023)
 Lịch thi môn riêng HKI năm học 2023-2024 (K20,K21,K22)
 TKB tuần 16 (từ 13/11/2023 - 19/11/2023)
 TKB tuần 15 (từ 06/11/2023 - 12/11/2023)
 TKB tuần 14 (từ 30/10/2023 - 05/11/2023)
 TKB tuần 13 (từ 23/10/2023 - 29/10/2023)
 TKB tuần 12 (từ ngày 16/10/2023 - 22/10/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459