Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    
  Góp ý  

 

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)
 TKB tuần 47 (từ 19/6/2023 - 25/6/2023)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hội thi nghiệp vụ chuyên đề kinh tế


 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ĐÀO TẠO
     LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 21 08:15 09/04/2023 [475]

Môn chung

Môn riêng

 

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024 06:41 23/09/2023 [492]


      Lịch thi HKII (2022-2023) ĐH khoá 22 17:52 11/06/2023 [477]


      Lịch thi DKL21 07:31 31/05/2023 [474]


      LỊCH THI HỌC KỲ 2 (NH: 2022 - 2023) KHOÁ 19 VÀ KHOÁ 20 15:57 02/05/2023 [474]


      Mẫu nhập điểm các lớp HKII (Năm học 2022 - 2023) 07:25 05/03/2023 [474]


      LỊCH THI KHÓA 22 13:59 04/02/2023 [474]


      LỊCH THI KHOÁ 20 15:24 03/12/2022 [473]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ I (Năm học 2022 - 2023) Tất cả các lớp 11:17 12/11/2022 [472]


      LỊCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022- 2023 (ĐH K19,K21 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 21) 08:45 05/11/2022 [472]


      LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 21) 19:23 03/07/2022 [472]


      LỊCH THI KHOA KINH TẾ - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 06:15 22/04/2022 [472]


      LỊCH THI MÔN CHUNG - HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022 09:22 16/04/2022 [473]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KÌ II (Năm học 2021 - 2022) 11:03 02/04/2022 [472]


      MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I (2021 - 2022) - LỚP DQK21 11:09 15/02/2022 [473]


      LỊCH THI HỌC KỲ I - LỚP DQK21 07:33 13/02/2022 [472]

       LỊCH THI HỌC KI I - ĐH K18,19,20 (Mới) 07:27 28/11/2021 [473]
       LỊCH THI KHOA KINH TẾ, HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:35 31/10/2021 [473]
       LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [473]
       LỊCH THI CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG (SV LÀO) HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 20:34 31/10/2021 [473]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 - 2022 08:58 23/10/2021 [472]
       Quyết định đào tạo tín chỉ ngày 30 tháng 07 năm 2021 (QĐ/285-ĐHPVĐ) 08:59 08/08/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 53 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 02/08/2021) 08:43 27/06/2021 [472]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 17:45 25/06/2021 [472]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2021 (KHÓA 20) 17:38 19/06/2021 [472]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (Điều chỉnh) 15:02 11/05/2021 [473]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 47 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 21/06/2021) 14:04 03/05/2021 [472]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN RIÊNG) - ĐIỀU CHỈNH 08:08 25/04/2021 [473]
       LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021 (MÔN CHUNG) 08:02 25/04/2021 [473]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 39 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 26/04/2021) 07:57 25/04/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 38 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 19/04/2021) 09:47 18/04/2021 [472]
       LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 13:19 11/04/2021 [472]
       Mẫu nhập điểm HKI 2020-2021 lớp DKL20 13:16 11/04/2021 [472]
       Mẫu nhập điểm HKII năm học 2020 - 2021 13:14 11/04/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 12/04/2021) 08:39 03/04/2021 [473]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 35 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 29/03/2021) 08:28 28/03/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 34 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/03/2021) 08:20 21/03/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 15/03/2021) 06:39 14/03/2021 [473]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 08/03/2021) 12:41 07/03/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 31 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 01/03/2021) 06:43 28/02/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 10:41 22/02/2021 [472]
       Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021 - Khóa 20 17:12 20/02/2021 [472]
       MẪU NHẬP ĐIỂM HKI NĂM HỌC 2020 - 2021 (KHÓA 20) 14:33 28/01/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 25 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 18/01/2021) SV Lào DQK20 06:14 17/01/2021 [472]
       THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 30 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 (Từ ngày 22/02/2021) 16:24 21/11/2020 [473]
       MẪU NHẬP ĐIỂM CÁC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 23:10 17/11/2020 [472]
       LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021 17:30 06/11/2020 [473]


 Tiêu điểm
 
 Mẫu nhập điểm các lớp HKI năm học 2023-2024
 TKB tuần 9 (từ 25/9/2023 đến 01/10/2023)
 TKB tuần 8 (từ 18/9/2023 đến 24/9/2023)
 TKB tuần 7 (từ 11/9/2023 đến 17/9/2023)
 TKB Tuần 6 (từ 4/9/2023 đến 10/9/2023)
 TKB tuần 5 (từ 28/8/2023 - 03/9/2023)
 TKB tuần 4 (từ 21/8/2023 - 27/8/2023)
 TKB tuần 3 (từ 14/8/2023 - 20/8/2023)
 TKB tuần 48 (từ 3/7/2023 - 9/7/2023)
 TKB tuần 47 (từ 19/6/2023 - 25/6/2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Đia chỉ: 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0553.822459