Thứ bảy, 01/10/2022    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thong bao Bao ve khoa luan năm 2022 09:02 07/04/2022 [132]

Xem Nội dung TB 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/09/2022).From P.ĐT 08:19 26/09/2022 [32]


      QĐ 399/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07.9.2022 về việc Cảnh báo học tập, Buộc thôi học đ/v SV chính qui bậc CĐ,ĐH K19,K20,K21 ở HK2-2021-2022 14:39 21/09/2022 [31]


      TKB tuần 8, HKI-2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) from P.Đào tạo 22:29 17/09/2022 [46]


      CV Số 795/ĐHPVĐ-HTSV. V.v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và trưng bày SP, mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.07.9.2022 08:58 12/09/2022 [37]


      TKB tuần 7, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022).From P.ĐT 08:54 12/09/2022 [58]


      TKB và phòng học tuần 6 (từ ngày 05.9.2022).From P.ĐT 06:59 05/09/2022 [79]


      File F1, GDQP-AN 1,2,3,4.DSA20,DTA20.HKI-2022-2023 10:26 29/08/2022 [44]


      TKB tuần 05 thực hiện từ ngày 29.8.2022 from Phòng Đào tạo 09:16 29/08/2022 [56]


      CÔNG VĂN 710/ĐHPVĐ-CTHSSV 15.8.2022 V/v: ĐỀ NGHỊ SV THỰC HIỆN NĐ 116 10:20 22/08/2022 [59]


      (ĐIỀU CHỈNH)Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 4, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/08/2022) 10:14 22/08/2022 [69]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 4, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/08/2022).From P.ĐT . 15:42 19/08/2022 [77]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 3, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/08/2022).From P.ĐT 15:46 12/08/2022 [94]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT 15:43 05/08/2022 [219]


      TKB HK1-2022-2022 các lớp VB2, ĐHLT: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 15:04 05/08/2022 [98]


      TB SV đủ đk học tập học ky 1. nam học 2022-2023 14:53 05/08/2022 [65]

       Thong bao Kê khai giờ năm học 2021-2022 09:22 14/07/2022 [180]
       Danh sách các lớp còn nợ HỌC PHÍ thuộc Khoa Ngoại Ngữ 09:13 14/07/2022 [105]
       Lịch thi HK -2021-2022 của Lớp DALV21-NĐ71 ngày 23 & 24/7/2022 16:27 04/07/2022 [94]
       File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV 09:39 27/06/2022 [121]
       TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN 14:45 24/06/2022 [101]
       Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21 09:42 22/06/2022 [187]
       Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí 09:40 22/06/2022 [173]
       TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT 21:24 19/06/2022 [103]
       Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1) 15:39 17/06/2022 [130]
       Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong 15:35 17/06/2022 [126]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DAH20AB, DALV21, DAH21 08:26 15/06/2022 [196]
       TKB lớp DALV21-NĐ71 (đợt 2) thực hiện từ Thứ 7 ngày 11.6.2022 16:52 10/06/2022 [104]
       TKB tuần 45 thực hiện từ ngày 06.6.2022 from phòng Đào tạo 15:14 06/06/2022 [153]
       TB kế hoạch kết thúc năm học 2021-2022 của Trường 15:48 02/06/2022 [159]
       Thông báo triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc ĐT năm học 2021-2022 của Trường 15:45 02/06/2022 [124]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các Học phần BSKT lớp DALV20 10:22 31/05/2022 [104]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp CSA19, DTA19+DSA19 bắt đầu từ 06.6.2022.(đ/chỉnh Lần 2) 15:25 27/05/2022 [179]
       Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường 09:32 25/05/2022 [112]
       Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023 07:49 24/05/2022 [136]
       Thông báo về việc sử dụng thư viện số 14:56 20/05/2022 [94]
       TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022 14:52 20/05/2022 [99]
       THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022 14:38 20/05/2022 [76]
       Thông báo thời gian tổ chức Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ĐH khóa 18 09:53 19/05/2022 [171]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2-ĐH K21-HK2-2021-2022.Mrs.LIEN 09:46 19/05/2022 [138]
       MẪU File F1, Điểm quá trình HT các HP BSKT lớp DALV20AB-HK2-2021-2022 09:33 19/05/2022 [83]
       TKB tuần 42 thực hiện từ ngày 16.5.2022.From P.ĐT 20:27 15/05/2022 [104]
       TB_nghiem thu_Đề tài NCKH của SV năm học 2021_2022 15:48 13/05/2022 [144]
       Ke hoach khao sat ve CSVC 5-2022 đối với Giảng viên và Sinh viên 15:37 13/05/2022 [178]
       QĐ và Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học HK1-2021-2022 của Trường 15:30 11/05/2022 [104]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DTA18, DSA18 (Môn Riêng) 08:39 10/05/2022 [127]
       TKB tuần 41 thực hiện từ ngày 09.5.2022.From P.ĐT 21:26 08/05/2022 [90]


 Tin mới nhất
 
 Khảo sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 2022
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/09/2022).From P.ĐT
 QĐ 399/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07.9.2022 về việc Cảnh báo học tập, Buộc thôi học đ/v SV chính qui bậc CĐ,ĐH K19,K20,K21 ở HK2-2021-2022
 TKB tuần 8, HKI-2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) from P.Đào tạo
 CV Số 795/ĐHPVĐ-HTSV. V.v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và trưng bày SP, mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.07.9.2022
 TKB tuần 7, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022).From P.ĐT
 Mẫu 1. Đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2022-2023
 TKB và phòng học tuần 6 (từ ngày 05.9.2022).From P.ĐT
 File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DSA19, DTA19, DSA20, DTA20, DSA21, DTA21

 Tiêu điểm
 
 Khảo sát hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng 2022
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/09/2022).From P.ĐT
 QĐ 399/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07.9.2022 về việc Cảnh báo học tập, Buộc thôi học đ/v SV chính qui bậc CĐ,ĐH K19,K20,K21 ở HK2-2021-2022
 TKB tuần 8, HKI-2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) from P.Đào tạo
 CV Số 795/ĐHPVĐ-HTSV. V.v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và trưng bày SP, mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.07.9.2022
 TKB tuần 7, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022).From P.ĐT
 Mẫu 1. Đăng ký giao ước thi đua cá nhân năm học 2022-2023
 TKB và phòng học tuần 6 (từ ngày 05.9.2022).From P.ĐT
 File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71
 File F1.HKI-2022-2023.Các lớp: DSA19, DTA19, DSA20, DTA20, DSA21, DTA21

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481