Departments of PDU
  Thứ bảy, 18/08/2018    
Tìm kiếm:    
 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thông báo họp chi bộ thường kỳ tháng 04.2018 vào lúc 9h30 thứ 2 ngày 23.4.2018 08:03 19/04/2018 [155]
  
     Địa điểm: Phòng G204. Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ. Lưu ý: Đảng viên nộp đảng phí Quý II - 2018.
 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo: V/v thực hiện một số nhiệm vụ, công tác đầu năm học 2018-2019 15:48 13/08/2018 [55]


      TKB HKI-2018-2019 áp dụng từ 13.8.2018 (No.2) 15:40 13/08/2018 [66]


      TKB HK I 2018-2019 21:33 04/08/2018 [593]


      Mẫu Bản thu hoạch cá nhân về học tập NQTW7 (K12) 15:57 30/07/2018 [142]


      Nhắc việc: GVCN - CVHT các lớp & Ban cán sự các lớp K15,K16,K17 lưu ý triển khai TB số 864/TB-ĐHPVĐ v/v đăng ký học phần HKI-2018-2019. 08:56 24/07/2018 [89]


      Phân công coi thi HKII-2017-2018.Lớp DAHV17- từ ngày 04.8 đến 05.8.2018 14:28 23/07/2018 [79]


      Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018" 14:59 19/07/2018 [62]


      Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018 14:52 19/07/2018 [65]


      Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018 08:34 12/07/2018 [114]


      Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018 08:23 12/07/2018 [64]


      Nhắc việc: Theo công văn số 810/SGDĐT-KHTC ngày 12.6.2018 v/v thanh toán chế độ cho CBGV các trường ĐH làm nhiệm vụ coi thi THPT 2018 14:34 15/06/2018 [182]


      Thông báo chính thức (tiếp theo) về việc Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 10:31 15/06/2018 [115]


      Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ 6 ngày 29.6.2018 14:22 14/06/2018 [128]


      Thông báo chính thức về việc điều động CBVC tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 10:48 14/06/2018 [150]


      Thông báo v/v nhận Sổ BHXH của cá nhân đợt 1/2018 từ ngày 12.6.2018 09:47 12/06/2018 [114]

       Thông báo về việc ký xác nhận Bảng điểm học phần các lớp chuyên Anh, HKII-2017-2018 trong ngày Thứ Hai (11.6.2018) 16:27 08/06/2018 [134]
       Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ Hai ngày 28.5.2018 (official note) 15:31 24/05/2018 [158]
       Thư mời về việc dự Lễ tổng kết tốt nghiệp & Liên hoan cuối khóa 05 lớp DTA14, DSA14AB, CSA15AB 17:10 15/05/2018 [168]
       (NEW) Lịch thi HKII-2017-2018.Các lớp CSA17, DSA17AB, DTA17 từ ngày 21/05/2018 15:01 08/05/2018 [291]
       Danh sách Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH và chấm Khóa luận tốt nghiệp năm 2018 14:02 07/05/2018 [157]
       Thông báo về việc tổ chức Hội thảo cấp Khoa lúc 7h30 thứ 6 ngày 11.5.2018 09:47 07/05/2018 [112]
       Phân công coi thi HKII-2017-2018 môn chung.ĐH,CĐ K17 từ 14.5 đến 16.5.2018 10:36 27/04/2018 [223]
       Lịch thi HKII-2017-2018: Các lớp DSA15ABC, DTA15AB, CSA15AB từ 14/05/2018 15:57 26/04/2018 [265]
       Khoa mời GVCN-CVHT các lớp trong năm học 2016-2017 đến VPKhoa lúc 14h00 thứ 4 (02.5.2018) 16:19 24/04/2018 [143]
       (NEW) Lịch thi HKII-2017-2018.Các lớp DSA14AB từ 02/05/2018. Điều chỉnh LẦN 3 16:15 24/04/2018 [180]
       Thực hiện Thông báo số 525/TB-ĐHPVĐ ngày 16.4.2018 về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HKI-2017-2018 07:56 19/04/2018 [124]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo: V/v thực hiện một số nhiệm vụ, công tác đầu năm học 2018-2019
 TKB HKI-2018-2019 áp dụng từ 13.8.2018 (No.2)
 TKB HK I 2018-2019
 Mẫu Bản thu hoạch cá nhân về học tập NQTW7 (K12)
 Nhắc việc: GVCN - CVHT các lớp & Ban cán sự các lớp K15,K16,K17 lưu ý triển khai TB số 864/TB-ĐHPVĐ v/v đăng ký học phần HKI-2018-2019.
 Phân công coi thi HKII-2017-2018.Lớp DAHV17- từ ngày 04.8 đến 05.8.2018
 Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018"
 Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018
 Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018
 Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018

 Tiêu điểm
 
 Thông báo: V/v thực hiện một số nhiệm vụ, công tác đầu năm học 2018-2019
 TKB HKI-2018-2019 áp dụng từ 13.8.2018 (No.2)
 TKB HK I 2018-2019
 Mẫu Bản thu hoạch cá nhân về học tập NQTW7 (K12)
 Nhắc việc: GVCN - CVHT các lớp & Ban cán sự các lớp K15,K16,K17 lưu ý triển khai TB số 864/TB-ĐHPVĐ v/v đăng ký học phần HKI-2018-2019.
 Phân công coi thi HKII-2017-2018.Lớp DAHV17- từ ngày 04.8 đến 05.8.2018
 Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018"
 Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018
 Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018
 Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481