Thứ hai, 23/07/2018    
Tìm kiếm:    
 TIN TỨC CỦA KHOA
     Phiếu kê khai bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017 09:29 07/12/2017 [157]
  
     Đảng viên trong chi bộ tải mẫu Phiếu kê khai bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2017

Mẫu phiếu kê khai của đảng viên

 
Các tin khác liên quan :

      Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018" 14:59 19/07/2018 [33]


      Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018 14:52 19/07/2018 [43]


      Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018 08:34 12/07/2018 [74]


      Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018 08:23 12/07/2018 [41]


      Nhắc việc: Theo công văn số 810/SGDĐT-KHTC ngày 12.6.2018 v/v thanh toán chế độ cho CBGV các trường ĐH làm nhiệm vụ coi thi THPT 2018 14:34 15/06/2018 [161]


      Thông báo chính thức (tiếp theo) về việc Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 10:31 15/06/2018 [99]


      Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ 6 ngày 29.6.2018 14:22 14/06/2018 [111]


      Thông báo chính thức về việc điều động CBVC tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 10:48 14/06/2018 [132]


      Thông báo v/v nhận Sổ BHXH của cá nhân đợt 1/2018 từ ngày 12.6.2018 09:47 12/06/2018 [81]


      Thông báo về việc ký xác nhận Bảng điểm học phần các lớp chuyên Anh, HKII-2017-2018 trong ngày Thứ Hai (11.6.2018) 16:27 08/06/2018 [120]


      Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ Hai ngày 28.5.2018 (official note) 15:31 24/05/2018 [130]


      Thư mời về việc dự Lễ tổng kết tốt nghiệp & Liên hoan cuối khóa 05 lớp DTA14, DSA14AB, CSA15AB 17:10 15/05/2018 [148]


      (NEW) Lịch thi HKII-2017-2018.Các lớp CSA17, DSA17AB, DTA17 từ ngày 21/05/2018 15:01 08/05/2018 [240]


      Danh sách Hội đồng nghiệm thu Đề tài NCKH và chấm Khóa luận tốt nghiệp năm 2018 14:02 07/05/2018 [142]


      Thông báo về việc tổ chức Hội thảo cấp Khoa lúc 7h30 thứ 6 ngày 11.5.2018 09:47 07/05/2018 [94]

       Phân công coi thi HKII-2017-2018 môn chung.ĐH,CĐ K17 từ 14.5 đến 16.5.2018 10:36 27/04/2018 [205]
       Lịch thi HKII-2017-2018: Các lớp DSA15ABC, DTA15AB, CSA15AB từ 14/05/2018 15:57 26/04/2018 [243]
       Khoa mời GVCN-CVHT các lớp trong năm học 2016-2017 đến VPKhoa lúc 14h00 thứ 4 (02.5.2018) 16:19 24/04/2018 [122]
       (NEW) Lịch thi HKII-2017-2018.Các lớp DSA14AB từ 02/05/2018. Điều chỉnh LẦN 3 16:15 24/04/2018 [160]
       Thông báo họp chi bộ thường kỳ tháng 04.2018 vào lúc 9h30 thứ 2 ngày 23.4.2018 08:03 19/04/2018 [113]
       Thực hiện Thông báo số 525/TB-ĐHPVĐ ngày 16.4.2018 về việc cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn HKI-2017-2018 07:56 19/04/2018 [102]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - Hệ CĐ K17.Miss Lý 14:49 11/04/2018 [138]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2 - Hệ ĐH K17.Miss Hoang 14:47 11/04/2018 [150]
       Thông báo về việc phản hồi thông tin cá nhân để Khoa lập danh sách cử CBGV tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 09:45 06/04/2018 [162]
       Lịch thi HKII-2017-2018.Các lớp CSA16AB, DSA16AB, DTA16 từ 16/04/2018 (có điều chỉnh CB coi thi lớp DTA16) 14:50 02/04/2018 [267]
       Phân công coi thi HKII-2017-2018 môn chung.ĐH,CĐ K16 từ 09.4 đến 12.4.2018 14:43 02/04/2018 [186]


 Tin mới nhất
 
 Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018"
 Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018
 Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018
 Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018
 Nhắc việc: Theo công văn số 810/SGDĐT-KHTC ngày 12.6.2018 v/v thanh toán chế độ cho CBGV các trường ĐH làm nhiệm vụ coi thi THPT 2018
 Thông báo chính thức (tiếp theo) về việc Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
 Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ 6 ngày 29.6.2018
 Thông báo chính thức về việc điều động CBVC tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
 Thông báo v/v nhận Sổ BHXH của cá nhân đợt 1/2018 từ ngày 12.6.2018
 Thông báo về việc ký xác nhận Bảng điểm học phần các lớp chuyên Anh, HKII-2017-2018 trong ngày Thứ Hai (11.6.2018)

 Tiêu điểm
 
 Nhắc việc: Đề nghị CBGV vào WEB PDU để đọc nội dung & danh sách theo TB số: 840/TB-ĐHPVĐ ngày 13/7/2018 của Hiệu trưởng "V/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng lương trước thời hạn năm 2018"
 Thông báo Họp Khoa và họp Chi bộ vào lúc 7h30 thứ 2 ngày 23 tháng 7 năm 2018
 Nhắc việc: Danh sách tham gia Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi Kỳ thi tuyển sinh ĐH liên thông, văn bằng 2 ngày 28/7/2018
 Nhắc việc: Hạn nộp kê khai giờ nghiên cứu khoa học 2017-2018 cho Khoa là 31.7.2018
 Nhắc việc: Theo công văn số 810/SGDĐT-KHTC ngày 12.6.2018 v/v thanh toán chế độ cho CBGV các trường ĐH làm nhiệm vụ coi thi THPT 2018
 Thông báo chính thức (tiếp theo) về việc Thanh tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
 Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ vào chiều thứ 6 ngày 29.6.2018
 Thông báo chính thức về việc điều động CBVC tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
 Thông báo v/v nhận Sổ BHXH của cá nhân đợt 1/2018 từ ngày 12.6.2018
 Thông báo về việc ký xác nhận Bảng điểm học phần các lớp chuyên Anh, HKII-2017-2018 trong ngày Thứ Hai (11.6.2018)

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481