Thứ sáu, 18/08/2017    
Tìm kiếm:    
 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thông báo nộp bổ sung Đăng ký thi đua cá nhân 2016-2017 cho Trường 14:57 27/02/2017 [179]
  
     Đề nghị CB-GV trong Khoa làm bổ sung Đăng ký thi đua cá nhân 2016-2017 (do chưa làm nên chưa có trong Hồ sơ đăng ký thi đua của Trường, trừ cô Bùi.T.T.Thúy đã nộp từ đầu) và nộp cho Khoa chậm nhất là sáng Thứ Sáu 03/03/2017 để Lãnh đạo Khoa tập hợp và nộp cho Bộ phận thi đua nhà trường. (có file mẫu đính kèm)

Mẫu Đăng ký thi đua năm học 

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo học tập NQ5 của BCHTW Đảng khóa XII và Lễ kết nạp đảng viên 16:38 18/08/2017 [7]


      Lưu ý: Lễ bế mạc Đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường là vào lúc 8h00 thứ Sáu tuần này 08:53 17/08/2017 [17]


      Nhắc việc: Về việc nộp Sổ lên lớp hàng ngày để Trường kiểm tra số giờ lên lớp của GV năm học 2016-2017 và HK hè 2017 08:10 11/08/2017 [39]


      Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 14.08.2017 10:19 10/08/2017 [98]


      Nhắc việc: CVHT và BCS các lớp xem và nhắc nhở SV lớp mình chưa đăng ký HP tự chọn ở HKI-2017-2018 14:38 08/08/2017 [28]


      Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 07.08.2017 08:33 03/08/2017 [325]


      Thông báo các HP TỰ CHỌN chính thức được mở trong HKI-2017-2018 15:58 02/08/2017 [99]


      Lịch khảo sát chính thức Kiểm định CLGD do Trường ban hành 15:54 02/08/2017 [65]


      Thông báo họp toàn Khoa lúc 14h thứ Sáu ngày 04/08/2017 10:26 02/08/2017 [46]


      Nhắc việc: về thời hạn nộp bài thi tìm hiểu Việt-Lào. 08:59 28/07/2017 [73]


      Thông báo số 1152/TB-ĐHPVĐ ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Trường về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2017-2018 16:56 27/07/2017 [62]


      Nhắc việc: Về việc gửi bảng điểm quá trình học tập của các học phần thực hiện trong HK hè 2017 15:11 21/07/2017 [76]


      Thông báo của Trường về việc tổ chức dạy học GDQP-AN cho các lớp ĐH chính qui K15 năm học 2017-2018 và Thông báo về việc đăng ký học phần HKI-2017-2018 của các lớp 14:57 21/07/2017 [90]


      Phân công coi thi môn chung HK hè 2017 từ 24.7.2017 đến 26.7.2017 14:35 19/07/2017 [99]


      Lịch thi HK Hè 2017.các HP chuyên ngành (cả ngày Thứ 7.29.07.2017) 14:31 19/07/2017 [128]

       Thông báo về việc nộp minh chứng danh hiệu CSTĐ cơ sở 10:40 14/07/2017 [53]
       Đề cương gợi ý 12 chủ đề thi viết tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt VN-Lào" 10:30 13/07/2017 [63]
       Thông báo họp Khoa, CĐBP và họp Chi bộ vào sáng Thứ 2 (10/7/2017) 08:23 04/07/2017 [104]
       Thông báo của Trường về việc tổ chức thi hết học phần HK hè 2017 (có cả lịch thi, ra đề, chấm thi các môn chung) 09:03 29/06/2017 [142]
       Thông báo khẩn: về việc rà soát Sổ BHXH cá nhân của CBVC trong Khoa. 16:16 28/06/2017 [68]
       Thông báo về việc họp toàn Khoa và họp Chi bộ vào lúc 14h thứ Sáu (16.6.2017) 10:14 12/06/2017 [129]
       Thông báo về việc ký xác nhận bảng điểm HKII-2016-2017 ở các lớp. 14:41 07/06/2017 [157]
       Thông báo nhận tiền quà Quốc tế thiếu nhi 1/6 10:18 01/06/2017 [100]
       Thông báo ĐH CHI BỘ và tổ chức LIÊN HOAN TOÀN KHOA (19.5.2017) 15:46 15/05/2017 [188]
       Lịch thi HKII-2016-2017.CSA16AB,DTA16,DSA16AB(từ 22.5 đến 27.5.2017) 15:21 15/05/2017 [214]
       Thông báo phân công GV giảng dạy và TKB, danh sách các lớp học HK HÈ 2017 15:44 09/05/2017 [249]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo học tập NQ5 của BCHTW Đảng khóa XII và Lễ kết nạp đảng viên
 Lưu ý: Lễ bế mạc Đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường là vào lúc 8h00 thứ Sáu tuần này
 Nhắc việc: Về việc nộp Sổ lên lớp hàng ngày để Trường kiểm tra số giờ lên lớp của GV năm học 2016-2017 và HK hè 2017
 Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 14.08.2017
 Nhắc việc: CVHT và BCS các lớp xem và nhắc nhở SV lớp mình chưa đăng ký HP tự chọn ở HKI-2017-2018
 Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 07.08.2017
 Thông báo các HP TỰ CHỌN chính thức được mở trong HKI-2017-2018
 Lịch khảo sát chính thức Kiểm định CLGD do Trường ban hành
 Thông báo họp toàn Khoa lúc 14h thứ Sáu ngày 04/08/2017
 Nhắc việc: về thời hạn nộp bài thi tìm hiểu Việt-Lào.

 Tiêu điểm
 
 Thông báo học tập NQ5 của BCHTW Đảng khóa XII và Lễ kết nạp đảng viên
 Lưu ý: Lễ bế mạc Đánh giá ngoài Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường là vào lúc 8h00 thứ Sáu tuần này
 Nhắc việc: Về việc nộp Sổ lên lớp hàng ngày để Trường kiểm tra số giờ lên lớp của GV năm học 2016-2017 và HK hè 2017
 Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 14.08.2017
 Nhắc việc: CVHT và BCS các lớp xem và nhắc nhở SV lớp mình chưa đăng ký HP tự chọn ở HKI-2017-2018
 Thời khóa biểu và phòng học các lớp DTA14,DSA14,DTA15,DSA15,CSA15 & K16 từ 07.08.2017
 Thông báo các HP TỰ CHỌN chính thức được mở trong HKI-2017-2018
 Lịch khảo sát chính thức Kiểm định CLGD do Trường ban hành
 Thông báo họp toàn Khoa lúc 14h thứ Sáu ngày 04/08/2017
 Nhắc việc: về thời hạn nộp bài thi tìm hiểu Việt-Lào.

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481