Thứ sáu, 01/03/2024    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 02.10.2023 14:51 29/09/2023 [1222]
  
     GV bộ môn và SV các lớp lưu ý thực hiện đúng Lịch học và Phòng học tránh trùng lặp, giành phòng học./.

Xem TKB 

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 32, năm học 2023-2024 (từ 04/03/2024).From P.ĐT 15:31 01/03/2024 [5]


      Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024) 15:56 23/02/2024 [1236]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT 15:53 23/02/2024 [1221]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT 15:04 16/02/2024 [1221]


      TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024 15:05 30/01/2024 [1223]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT 15:52 19/01/2024 [1219]


      hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT 16:26 12/01/2024 [1219]


      Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ 08:55 09/01/2024 [1220]


      TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN 08:53 09/01/2024 [1219]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 24, năm học 2023-2024 (từ ngày 08/1/2024).From P.ĐT 15:39 05/01/2024 [1218]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 23, năm học 2023-2024 (từ ngày 01/1/2024).From P.ĐT 16:12 02/01/2024 [1220]


      Lịch thi HKI-2023-2024 môn RIÊNG (do Khoa tổ chức) lớp DALV22-71 08:39 28/12/2023 [1218]


      Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) khóa 23 08:37 28/12/2023 [1219]


      Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 22, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/12/2023).P.ĐT 16:26 24/12/2023 [1219]


      Đề cương ôn tập Tiéng Anh 1.HK1-23-24-Bậc ĐH.Miss Liên 21:49 16/12/2023 [1221]

       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 21, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/12/2023).From ĐT 15:56 15/12/2023 [1219]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 20, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/12/2023).From P.ĐT 16:34 08/12/2023 [1219]
       BÁO GIẢNG HK2-2023-2024 16:15 07/12/2023 [1220]
       Thong bao ke hoach TTSP 23-24 của Trường 14:53 24/11/2023 [1223]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 18, năm học 2023-2024 (từ ngày 27/11/2023).Phòng ĐT 14:48 24/11/2023 [1223]
       Lịch thi HKI-2023-2024 của lớp DAH21, DALV21-71 15:32 21/11/2023 [1222]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 17, năm học 2023-2024 (từ ngày 20/11/2023).From P.ĐT 16:04 17/11/2023 [1220]
        Lịch thi HKI-2023-2024 môn Riêng (do Khoa tổ chức) các lớp Chính qui 15:24 14/11/2023 [1220]
       TKB và phân phòng họcTuần 16, NH 2023-2024 (từ ngày 13/11/2023).P.ĐT 15:09 14/11/2023 [1219]
       Lịch thi HKI-2023-2024 môn Chung (do Phòng Khảo thí-ĐBCL tổ chức) tất cả các khóa 10:07 08/11/2023 [1218]
       Đề cương ôn tập T_Anh 3-Dai hoc_HKI-2023-2024.K_Hoàng 10:08 06/11/2023 [1220]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 15, năm học 2023-2024 (từ ngày 05/11/2023).From Phòng ĐT 15:41 03/11/2023 [1220]
       TB tổ chức Kỷ niệm 20/11/2023 của Trường 15:38 03/11/2023 [1220]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 14, năm học 2023-2024 (từ ngày 30/10/2023).From PĐT 15:37 27/10/2023 [1219]
       QD Trung tuyen-nhap hoc ND71 nam 2023 16:02 26/10/2023 [1219]
       TB_DKHP_HK2_ 2023-2024 15:59 26/10/2023 [1220]
       TB KHAO SAT PHUC VU CONG DONG 2023 15:57 26/10/2023 [1220]
       Nhắc lịch nộp bảng điểm thành phần môn học HKI-2023-2024 14:33 23/10/2023 [1220]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 13, năm học 2023-2024 (từ ngày 23/10/2023).P.ĐT 16:18 20/10/2023 [1218]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 12, năm học 2023-2024 (từ ngày 16/10/2023).P.ĐT 15:03 13/10/2023 [1220]
       Thông báo tổ chức Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2023 09:50 09/10/2023 [1218]
        TKB HKI-2023-2024.All các lớp (kể cả Khóa 23 mới).Begin from 09.10.2023.Tuần 11 16:17 06/10/2023 [1219]
       Thong bao khai giang nam hoc 2023-2024 của Trường 16:06 28/09/2023 [1219]
       Báo giảng đợt 2 - HKI-2023-2024.K23.All 14:38 27/09/2023 [1218]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/09/2023) 14:35 25/09/2023 [1219]
       TKB HKI - 2023-2024 (ALL) của lớp DALV22, DALV22-71 15:01 19/09/2023 [1219]
       TKB tuần 8 thực hiện từ ngày 18.9.2023.From P.ĐT 15:12 15/09/2023 [1219]
       Lịch thi HK2-2022-2023 của lớp DALV22, DALV22-71 15:04 15/09/2023 [1220]
       TB điều chỉnh tuan SH cong dan 2023-2024 và Điều chỉnh Lich hoc Tuan SHCD_SV 23-24 15:00 15/09/2023 [1221]
       TB THAM GIA CUOC THI KHOI NGHIEP DMST TINH QN LAN THU 5 2023 14:55 15/09/2023 [1220]
       Ke Hoach Thi Hoc Ky 1-2023-2024 của Trường 09:46 14/09/2023 [1219]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 32, năm học 2023-2024 (từ 04/03/2024).From P.ĐT
 File F1.HK2-2023-2024 các lớp DALV22-71, DSA23
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN

 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 32, năm học 2023-2024 (từ 04/03/2024).From P.ĐT
 File F1.HK2-2023-2024 các lớp DALV22-71, DSA23
 Lịch thi HKI-2023-2024 lớp DALV22 (Thứ 7 & CN ngày 02 & 03.3.2024)
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 31, năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024).From P.ĐT
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 30, năm học 2023-2024 (từ ngày 19/02/2024).From P.ĐT
 TB nộp HỌC PHÍ của Trường năm học 2023-2024
 Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 26, năm học 2023-2024 (từ ngày 22/1/2024).From P.ĐT
 hời khóa biểu và phân phòng họcTuần 25, năm học 2023-2024 (từ ngày 15/1/2024).From P.ĐT
 Lịch thi HK1-2023-2024 lớp DSA23 môn RIÊNG khoa Ngoại Ngữ
 TKB HH2-2023-24 lớp DALV22-71 bắt đầu từ ngày 13.01.2024.Khoa NN

 

 

Bản quyền thuộc Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng
ĐT: 0255 3828 481, email: nngu@pdu.edu.vn