Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    
 TIN TỨC CỦA KHOA
     Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp. 16:36 22/11/2022 [88]
  
     GVCN-CVHT và SV các lớp lưu ý: DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DTA19, DTA20, DTA21./.

Xem Danh sách còn nợ học phí ở các lớp! 

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo 15:54 03/02/2023 [17]


      TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023 15:47 03/02/2023 [8]


      Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023 09:47 03/02/2023 [15]


      TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023 16:44 01/02/2023 [30]


      Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023) 16:21 06/01/2023 [156]


      TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023 10:11 03/01/2023 [80]


      TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo 15:23 30/12/2022 [76]


      Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường 15:11 20/12/2022 [136]


      TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo 08:18 20/12/2022 [121]


      TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường 16:25 13/12/2022 [100]


      TKB tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) from P.Đào tạo 17:21 10/12/2022 [105]


      Lịch thi HKI-2022-2023.Môn Riêng. Lớp DSA20, DTA20 15:25 09/12/2022 [120]


      Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường 15:03 06/12/2022 [95]


      TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo 15:59 05/12/2022 [109]


      TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT) 16:05 02/12/2022 [86]

       TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022 14:49 30/11/2022 [79]
       TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT. 15:03 25/11/2022 [1972]
       Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp. 16:33 22/11/2022 [87]
       Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 10:24 22/11/2022 [110]
       Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71 16:38 17/11/2022 [112]
       Lịch thi HKI-2022-2023 (Môn Riêng) các lớp DSA19, DTA19, DTA21, DSA21 16:09 17/11/2022 [140]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20.11.2022 của Khoa 09:24 15/11/2022 [91]
       TKB và phân phòng học Tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022).From P.ĐT 14:38 11/11/2022 [87]
       TKB tạm thời lớp DALV22 (mới tuyển) thực hiện từ ngày 05.11.2022 15:32 10/11/2022 [93]
       Phan cong GV kiem nhiem 2022-2023 của Trường 15:04 10/11/2022 [56]
       TB về chế độ, chính sách cho HSSV năm học 2022-2023 15:11 10/11/2022 [193]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 3-hệ Đại học, HKI-2022-2023.Ms.Hoàng 09:08 08/11/2022 [95]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022).From P.ĐT 16:04 04/11/2022 [96]
       Kế hoạch bảo đảm CLGD NH 2022-2023 của Trường 14:34 04/11/2022 [88]
       Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 14:29 04/11/2022 [246]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC Hội thảo của Khoa Ngoại ngữ.Tổ LT Tiếng 08:48 31/10/2022 [137]
       14.TKB T13 (24-10-2022) from P.ĐT 08:39 31/10/2022 [96]
       TB 954/DHPVD V.v lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV năm học 2022-2023 14:47 27/10/2022 [96]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 13,HKI-2022-2023 (từ ngày 24/10/2022).From P.ĐT. 15:30 21/10/2022 [119]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 12,HKI-2022-2023 (từ ngày 17/10/2022).From P.ĐT 14:36 13/10/2022 [178]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/10/2022) 14:22 09/10/2022 [133]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/10/2022).From P.ĐT 16:13 02/10/2022 [831]
       Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 9, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/09/2022).From P.ĐT 08:19 26/09/2022 [201]
       QĐ 399/QĐ-ĐHPVĐ ngày 07.9.2022 về việc Cảnh báo học tập, Buộc thôi học đ/v SV chính qui bậc CĐ,ĐH K19,K20,K21 ở HK2-2021-2022 14:39 21/09/2022 [100]
       TKB tuần 8, HKI-2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) from P.Đào tạo 22:29 17/09/2022 [116]
       CV Số 795/ĐHPVĐ-HTSV. V.v phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn nghề nghiệp, việc làm và trưng bày SP, mô hình hoạt động của Doanh nghiệp.07.9.2022 08:58 12/09/2022 [104]
       TKB tuần 7, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022).From P.ĐT 08:54 12/09/2022 [179]
       TKB và phòng học tuần 6 (từ ngày 05.9.2022).From P.ĐT 06:59 05/09/2022 [156]
       File F1, GDQP-AN 1,2,3,4.DSA20,DTA20.HKI-2022-2023 10:26 29/08/2022 [100]
       TKB tuần 05 thực hiện từ ngày 29.8.2022 from Phòng Đào tạo 09:16 29/08/2022 [161]
       CÔNG VĂN 710/ĐHPVĐ-CTHSSV 15.8.2022 V/v: ĐỀ NGHỊ SV THỰC HIỆN NĐ 116 10:20 22/08/2022 [113]


 Tin mới nhất
 
 TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo
 TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023
 Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023
 TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023
 Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023)
 TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023
 TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo
 Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường
 TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo
 TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường

 Tiêu điểm
 
 TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo
 TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023
 Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023
 TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023
 Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023)
 TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023
 TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo
 Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường
 TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo
 TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481