Chủ nhật, 02/04/2023    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     TKB tạm thời lớp DALV22 (mới tuyển) thực hiện từ ngày 05.11.2022 15:32 10/11/2022 [121]
  
     GVCN-CVHT: cô Thúy và SV lớp này lưu ý.

Xem TKB 

 
Các tin khác liên quan :

      TKB Tuần 36 (thực hiện từ 03-4-2023) from Phòng Đào tạo 15:00 31/03/2023 [11]


      Quy chế công tác SV mới (Ban hành theo QDD69/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03.3.2023 của Trường) 10:10 31/03/2023 [12]


      TB tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đợt xét T1.2023 10:06 31/03/2023 [11]


      Kế hoạch thi kết thúc HK2-2022-2023 của Trường ban hành 08:53 30/03/2023 [21]


      TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT 14:57 24/03/2023 [30]


      TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo 08:16 18/03/2023 [47]


      QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023 09:00 17/03/2023 [55]


      TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường 08:46 17/03/2023 [25]


      CV số 1043/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ "V/v thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh" 08:37 17/03/2023 [30]


      TKB tuần 33, thực hiện từ ngày 13.3.2023.From Phòng Đào tạo 17:24 10/03/2023 [102]


      TKB tuần 32 thực hiện từ ngày 06.3.2023.From Phòng ĐT 15:28 03/03/2023 [88]


      TKB thực hiện từ ngày 27.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:31 27/02/2023 [61]


      Lịch thi HKI-2022-2023 lớp DSA22.Môn RIÊNG 15:17 24/02/2023 [89]


      Lịch thi và Phòng thi môn CHUNG K22.HKI-2022-2023.From Phòng Khảo thí 15:51 22/02/2023 [65]


      TKB tuần 30 thực hiện từ ngày 20.02.2023.From Phòng Đào tạo 09:19 20/02/2023 [55]

       TKB thực hiện từ 13.02.2023 from Phòng Đào tạo 10:35 13/02/2023 [293]
       TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo 15:54 03/02/2023 [1321]
       TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023 15:47 03/02/2023 [64]
       Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023 09:47 03/02/2023 [75]
       TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023 16:44 01/02/2023 [68]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023) 16:21 06/01/2023 [194]
       TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023 10:11 03/01/2023 [108]
       TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo 15:23 30/12/2022 [101]
       Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường 15:11 20/12/2022 [164]
       TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo 08:18 20/12/2022 [150]
       TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường 16:25 13/12/2022 [126]
       TKB tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) from P.Đào tạo 17:21 10/12/2022 [129]
       Lịch thi HKI-2022-2023.Môn Riêng. Lớp DSA20, DTA20 15:25 09/12/2022 [145]
       Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường 15:03 06/12/2022 [116]
       TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo 15:59 05/12/2022 [134]
       TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT) 16:05 02/12/2022 [112]
       TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022 14:49 30/11/2022 [110]
       TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT. 15:03 25/11/2022 [2450]
       Danh sách SV các lớp còn nợ học phí HK1-2022-2023, tính đến ngày 17.11.2022 do Phòng Đào tạo cung cấp. 16:36 22/11/2022 [112]
       Địa chỉ email của SV các lớp do Phòng Công tác HSSV cung cấp. 16:33 22/11/2022 [104]
       Lịch thi HKI-2022-2023 các lớp DAH20A, DAH20B, DAH21, DALV21, DALV21-71 10:24 22/11/2022 [134]
       Lịch thi môn Chung HKI-2022-2023 các lớp K19, K20, K21 và DALV21(BSKT), DALV21-71 16:38 17/11/2022 [135]
       Lịch thi HKI-2022-2023 (Môn Riêng) các lớp DSA19, DTA19, DTA21, DSA21 16:09 17/11/2022 [164]
       KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20.11.2022 của Khoa 09:24 15/11/2022 [111]
       TKB và phân phòng học Tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022).From P.ĐT 14:38 11/11/2022 [114]
       Phan cong GV kiem nhiem 2022-2023 của Trường 15:04 10/11/2022 [78]
       TB về chế độ, chính sách cho HSSV năm học 2022-2023 15:11 10/11/2022 [215]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 3-hệ Đại học, HKI-2022-2023.Ms.Hoàng 09:08 08/11/2022 [119]
       Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022).From P.ĐT 16:04 04/11/2022 [124]
       Kế hoạch bảo đảm CLGD NH 2022-2023 của Trường 14:34 04/11/2022 [113]
       Thông báo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 14:29 04/11/2022 [269]


 Tin mới nhất
 
 TKB Tuần 36 (thực hiện từ 03-4-2023) from Phòng Đào tạo
 Quy chế công tác SV mới (Ban hành theo QDD69/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03.3.2023 của Trường)
 TB tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đợt xét T1.2023
 Kế hoạch thi kết thúc HK2-2022-2023 của Trường ban hành
 Thông báo tổ chức Hội thảo NCKH cấp Khoa (Lần 2). Tổ NNKC
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường

 Tiêu điểm
 
 TKB Tuần 36 (thực hiện từ 03-4-2023) from Phòng Đào tạo
 Quy chế công tác SV mới (Ban hành theo QDD69/QĐ-ĐHPVĐ ngày 03.3.2023 của Trường)
 TB tổ chức Lễ bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp đợt xét T1.2023
 Kế hoạch thi kết thúc HK2-2022-2023 của Trường ban hành
 Thông báo tổ chức Hội thảo NCKH cấp Khoa (Lần 2). Tổ NNKC
 TKB và phân phòng học Tuần 35,HK2-2022-2023 (từ 27/03/2023).From PĐT
 TB Chế độ chính sách dành cho SV chính qui trong HK2-2022-2023 của Trường
 TKB tuần 34 từ ngày 20.3.2023.From Phòng Đào tạo
 QĐ 89/QĐ-ĐHPVĐ ngày 16.3.2023 của Trường về việc thành lập Hội đồng thi và các Ban công tác của Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG HCM ngày 26.3.2023
 TB 193/TB-ĐHPVĐ ngày 15.03.2023 của Trường về việc không bố trí lịch dạy học vào chiều thứ 3 ngày 28.3.2023 để tổ chức ĐH CĐCS Trường

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481