Thứ sáu, 03/02/2023    
Tìm kiếm:    
 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thời khóa biểu và phân phòng họcTuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 8/08/2022).From P.ĐT 15:43 05/08/2022 [284]
  
     Đây là TKB toàn trường, GV và SV các lớp lưu ý!

Xem TKB tai day 

 
Các tin khác liên quan :

      TKB tuần tới thực hiện từ ngày 06.2.2023.From Phòng Đào tạo 15:54 03/02/2023 [4]


      TKB lớp DALV22 (đợt 2).HKI-22-23. Thực hiện từ ngày 04.2.2023 15:47 03/02/2023 [2]


      Lịch thi môn CHUNG Khóa 22.HKI-2022-2023 09:47 03/02/2023 [9]


      TKB HK2-2022-2023 các lớp: DAH21, DALV21, DALV21-71, bắt đầu thực hiện từ ngày 04.2.2023 16:44 01/02/2023 [25]


      Thời khóa biểu và phân phòng học Tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/01/2023) 16:21 06/01/2023 [154]


      TKB HK2-2022-2023.DAH21.Thực hiện từ ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023 10:11 03/01/2023 [79]


      TKB tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 02/01/2023) from Phòng Đào tạo 15:23 30/12/2022 [76]


      Thông báo nghỉ TẾT dương lịch 2023 của Trường 15:11 20/12/2022 [135]


      TKB tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) from Phòng Đào tạo 08:18 20/12/2022 [120]


      TB các Học phần tự chọn được mở ở HK2-2022-2023 của Trường 16:25 13/12/2022 [100]


      TKB tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) from P.Đào tạo 17:21 10/12/2022 [105]


      Lịch thi HKI-2022-2023.Môn Riêng. Lớp DSA20, DTA20 15:25 09/12/2022 [120]


      Thông báo Kế hoạch TTSP năm học 2022-2023 và Phân bố cơ cấu các Đoàn TTSP của Trường 15:03 06/12/2022 [93]


      TKB tuần 19 thực hiện từ ngày 05.12.2022.From Phòng Đào tạo 15:59 05/12/2022 [108]


      TB đăng ký học phần HK2-2022-2023 cho tất cả các lớp (kể cả VB2, ĐHLT) 16:05 02/12/2022 [86]

       TKB HKI-22-23 (Full) lớp DALV22.Begin từ 03.12.2022 14:49 30/11/2022 [79]
       TKB và phân phòng học Tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/11/2022).From P.ĐT. 15:03 25/11/2022 [1935]