Thứ hai, 04/07/2022    
Tìm kiếm:    

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Thông báo về việc sử dụng thư viện số 14:56 20/05/2022 [54]
  
     Toàn thể GV và SV trong Khoa lưu ý!

Noi dung THONG BAO

Thong tin tai khoan dang nhap cua SV

Thong tin tai khoan dang nhap cua GV 

 
Các tin khác liên quan :

      File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV 09:39 27/06/2022 [45]


      TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN 14:45 24/06/2022 [46]


      Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21 09:42 22/06/2022 [103]


      Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí 09:40 22/06/2022 [125]


      TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT 21:24 19/06/2022 [60]


      Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1) 15:39 17/06/2022 [81]


      Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong 15:35 17/06/2022 [49]


      Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DAH20AB, DALV21, DAH21 08:26 15/06/2022 [149]


      TKB lớp DALV21-NĐ71 (đợt 2) thực hiện từ Thứ 7 ngày 11.6.2022 16:52 10/06/2022 [61]


      TKB tuần 45 thực hiện từ ngày 06.6.2022 from phòng Đào tạo 15:14 06/06/2022 [85]


      TB kế hoạch kết thúc năm học 2021-2022 của Trường 15:48 02/06/2022 [115]


      Thông báo triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc ĐT năm học 2021-2022 của Trường 15:45 02/06/2022 [84]


      Lịch thi HK2-2021-2022 các Học phần BSKT lớp DALV20 10:22 31/05/2022 [61]


      Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp CSA19, DTA19+DSA19 bắt đầu từ 06.6.2022.(đ/chỉnh Lần 2) 15:25 27/05/2022 [134]


      Kế hoạch khảo sát về Trung tâm thông tin tư liệu của Trường 09:32 25/05/2022 [72]

       Thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học phần (online) HK 1 Năm học 2022-2023 07:49 24/05/2022 [93]
       TB Kết Qủa lấy ý kiến PHAN HOI VE NCKH VA SHTT NAM HOC 2021-2022 14:52 20/05/2022 [60]
       THONG BAO KHAO SAT CONG TAC HỖ TRỢ SV 2022 14:38 20/05/2022 [39]
       Thông báo thời gian tổ chức Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ĐH khóa 18 09:53 19/05/2022 [73]
       Đề cương ôn tập Tiếng Anh 2-ĐH K21-HK2-2021-2022.Mrs.LIEN 09:46 19/05/2022 [96]
       MẪU File F1, Điểm quá trình HT các HP BSKT lớp DALV20AB-HK2-2021-2022 09:33 19/05/2022 [45]
       TKB tuần 42 thực hiện từ ngày 16.5.2022.From P.ĐT 20:27 15/05/2022 [67]
       TB_nghiem thu_Đề tài NCKH của SV năm học 2021_2022 15:48 13/05/2022 [85]
       Ke hoach khao sat ve CSVC 5-2022 đối với Giảng viên và Sinh viên 15:37 13/05/2022 [88]
       QĐ và Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học HK1-2021-2022 của Trường 15:30 11/05/2022 [63]
       Lịch thi HK2-2021-2022 các lớp DTA18, DSA18 (Môn Riêng) 08:39 10/05/2022 [76]


 Tin mới nhất
 
 File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV
 TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN
 Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21
 Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí
 TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT
 Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1)
 Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong
 CV báo cáo về tình hình sinh hoạt của tổ chuyên môn tại các khoa
 Cong van KS tai nguyen giao duc mo 2022 doi voi GV va SV
 Kế hoạch khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 (gồm các lớp DSA17A, DSA17B, DTA17, CSA18,DTA18, DSA18, CSA19)

 Tiêu điểm
 
 File F1.DAH20B.New (các HP).có bổ sung thêm 02 SV
 TKB BSKT.SVNgọc.DALV20B( từ ngày 20-6-2022).Lớp Riêng. Khoa NN
 Lịch thi các học phần môn RIÊNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21
 Lịch thi các học phần môn CHUNG HK2-2021-2022 các lớp DTA21, DSA21, DALV21, DALV21-NĐ71 từ Phòng Khảo thí
 TKB tuần 47 thực hiện từ ngày 20.6.2022.From P.ĐT
 Thong bao thoi gian, muc thu, phuong thuc thu Học phí 2022-2023 (L1)
 Nghi quyet quy dinh muc thu hoc phi cua Truong
 CV báo cáo về tình hình sinh hoạt của tổ chuyên môn tại các khoa
 Cong van KS tai nguyen giao duc mo 2022 doi voi GV va SV
 Kế hoạch khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp năm 2022 (gồm các lớp DSA17A, DSA17B, DTA17, CSA18,DTA18, DSA18, CSA19)

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481