Thứ năm, 22/10/2020    
Tìm kiếm:    
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021
     Thời khóa biểu tuần 03 từ ngày 17-08-2020 07:12 16/08/2020 [250]
  
     Thực hiện Công văn số 731/TB-ĐHPVĐ ngày 04/8/2020 về việc triển khai dạy học trực tuyến theo kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cho nên tất cả các học phần được xếp lịch trong TKB (TKB đính kèm) thực hiện dạy học trực tuyến. Các học phần GDTC, thí nghiệm, thực hành Phòng Đào tạo sẽ bố trí TKB sau.

 xem chi tiết tại đây

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020 20:17 16/10/2020 [257]


      Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020 13:00 10/10/2020 [278]


      Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020 21:07 03/10/2020 [220]


      Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020 06:09 27/09/2020 [231]


      Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020 21:03 18/09/2020 [388]


      Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020 07:42 13/09/2020 [260]


      Thời khóa biểu tuần 06 từ ngày 07-09-2020 21:34 05/09/2020 [325]


      Thời khóa biểu tuần 05 từ ngày 31-08-2020 (dạy học trực tuyến) 07:31 30/08/2020 [216]


      Thời khóa biểu tuần 04 từ ngày 24-08-2020 (dạy học trực tuyến) 21:39 22/08/2020 [234]


       Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020 (Lớp riêng) 10:18 11/08/2020 [195]


      Thời khóa biểu tuần 02 từ ngày 10-08-2020 06:40 09/08/2020 [308] Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 12 từ ngày 19-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 11 từ ngày 12-10-2020
 Thời khóa biểu tuần 10 từ ngày 05-10-2020
 File nhập điểm thành phần các học phần bổ sung kiến thức lớp DCL19 và DCĐL19 học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu tuần 09 từ ngày 28-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 08 từ ngày 21-09-2020
 Sứ mạng và tầm nhìn khoa KTCN
 THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NCKH NĂM HỌC 2020-2021
 Thời khóa biểu tuần 07 từ ngày 14-09-2020
 Thời khóa biểu tuần 06 từ ngày 07-09-2020

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901