Thứ tư, 17/07/2019    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019
 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Bậc Đại học
 TKB tuần học kỳ hè năm học 2018-2019
 Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18
 Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019
 Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019
 TKB tuần 42 từ ngày 06-05-2019
  Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019
 Biểu mẫu dùng cho Đồ án tốt nghiệp
 Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 LICH THI
     Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019 12:25 10/05/2019 [178]

Theo bảng phân phòng thi của phòng đào tạo, phòng thi của các lớp từ ngày 13/05 đến 17/05 được bố trí như sau:

- Lớp DCK16: phòng A401, A402

- Lớp CCK16: phòng A401

- Lớp CCĐ16: phòng A402

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019 17:00 12/07/2019 [36]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:39 25/05/2019 [175]


      Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019 18:54 18/05/2019 [106]


       Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 09:53 04/05/2019 [184]


      Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019 18:17 20/04/2019 [171]


      Thông báo phòng thi từ ngày 16/04/2019 đến ngày 19/04/2019 09:34 12/04/2019 [213]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 15:27 01/04/2019 [463]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 (lần 2) năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng 19:05 17/01/2019 [360]


      Thông báo phòng thi từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019 22:10 28/12/2018 [370]


      Thông báo chuyển ngày thi từ ngày 31/12/2018 sang ngày 03/01/2019 21:59 28/12/2018 [286]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:14 25/12/2018 [301]


      Thông báo phòng thi từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 22:37 21/12/2018 [319]


      Thông báo phòng thi từ ngày 18/12/2018 đến ngày 21/12/2018 09:13 15/12/2018 [403]


      Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019 10:55 07/12/2018 [508]


      Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 (2018-2019) và cập nhật phòng thi từ ngày 19/11/2018 đến ngày 1/12/2018 10:28 02/11/2018 [923]

       Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17 07:57 27/07/2018 [569]
       Thông báo phòng thi từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018 10:20 22/07/2018 [465]
        Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2017-2018 14:48 06/07/2018 [644]
        Thông báo phòng thi từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26/05/2018 22:11 19/05/2018 [542]
       Thông báo phòng thi từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018 14:49 11/05/2018 [504]
       Thông báo phòng thi từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018 20:52 05/05/2018 [475]
       Thông báo phòng thi từ ngày 23/04/2018 đến ngày 28/04/2018 16:09 20/04/2018 [622]
       Thông báo thay đổi ngày thi từ ngày 25/04/2018 sang ngày 26/04/2018 10:20 12/04/2018 [523]
       Thông báo phòng thi từ ngày 16/04/2018 đến ngày 21/04/2018 10:04 12/04/2018 [450]
       Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp khóa 14, 15, 16, 17 khoa KTCN 16:11 02/04/2018 [924]
       Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17 14:16 01/02/2018 [665]


 Tiêu điểm
 
 Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019
 Mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (Bậc Đại học
 TKB tuần học kỳ hè năm học 2018-2019
 Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18
 Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019
 Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019
 TKB tuần 42 từ ngày 06-05-2019
  Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019
 Biểu mẫu dùng cho Đồ án tốt nghiệp
 Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901