Thứ hai, 16/12/2019    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 Thời khóa biểu tuần 22 từ ngày 16-12-2019
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 19
 Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 09-12-2019
 Thời khóa biểu tuần 20 từ ngày 02-12-2019
  Thông báo phòng thi từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
 Thời khóa biểu tuần 19 từ ngày 25-11-2019
 Thông báo phòng thi từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
 Thời khóa biểu tuần 18 từ ngày 18-11-2019
 Thời khóa biểu tuần 17 từ ngày 11-11-2019
 Thời khóa biểu tuần 16 từ ngày 04-11-2019
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 LICH THI
      Thông báo phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 09:53 04/05/2019 [333]

 Theo bảng phân phòng thi của phòng Đào tạo, phòng thi từ ngày 06/05/2019 đến ngày 10/05/2019 của các lớp được bố trí như sau:

Ngày 06/05:

Ca 1:

- Lớp CCK16: Phòng A401

- Lớp CCĐ16: Phòng A402

Ca 2:

- Lớp DCK16: Phòng A401, A402

Ngày 07/05 đến ngày 10/05

- Lớp DCK16: Phòng A101, A102
 

- Lớp CCK16: Phòng A101

- Lớp CCĐ16: Phòng A102

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 19 05:47 10/12/2019 [70]


       Thông báo phòng thi từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019 14:50 23/11/2019 [135]


      Thông báo phòng thi từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 22:01 15/11/2019 [121]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 16, 17, 18 06:50 15/10/2019 [369]


      Lịch thi học kỳ 1 năm học 2019-2020 lớp DCL18 15:43 27/09/2019 [167]


      Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2018-2019 17:00 12/07/2019 [467]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:39 25/05/2019 [401]


      Thông báo phòng thi từ ngày 20/05/2019 đến ngày 25/05/2019 18:54 18/05/2019 [251]


      Thông báo phòng thi từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019 12:25 10/05/2019 [360]


      Thông báo phòng thi từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019 18:17 20/04/2019 [327]


      Thông báo phòng thi từ ngày 16/04/2019 đến ngày 19/04/2019 09:34 12/04/2019 [361]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 2 năm học 2018-2019 15:27 01/04/2019 [631]


      Lịch thi môn riêng học kỳ 1 (lần 2) năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng 19:05 17/01/2019 [514]


      Thông báo phòng thi từ ngày 02/01/2019 đến ngày 04/01/2019 22:10 28/12/2018 [536]


      Thông báo chuyển ngày thi từ ngày 31/12/2018 sang ngày 03/01/2019 21:59 28/12/2018 [426]

       Lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 lớp DCL18 09:14 25/12/2018 [465]
       Thông báo phòng thi từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 22:37 21/12/2018 [470]
       Thông báo phòng thi từ ngày 18/12/2018 đến ngày 21/12/2018 09:13 15/12/2018 [546]
       Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2018-2019 10:55 07/12/2018 [657]
       Điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 (2018-2019) và cập nhật phòng thi từ ngày 19/11/2018 đến ngày 1/12/2018 10:28 02/11/2018 [1093]
       Lịch thi môn riêng (lần 2) học kỳ 2 năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 17 07:57 27/07/2018 [725]
       Thông báo phòng thi từ ngày 23/07/2018 đến ngày 27/07/2018 10:20 22/07/2018 [611]
        Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2017-2018 14:48 06/07/2018 [793]
        Thông báo phòng thi từ ngày 21/05/2018 đến ngày 26/05/2018 22:11 19/05/2018 [700]
       Thông báo phòng thi từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018 14:49 11/05/2018 [626]
       Thông báo phòng thi từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018 20:52 05/05/2018 [622]


 Tiêu điểm
 
 Thời khóa biểu tuần 22 từ ngày 16-12-2019
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2019-2020 các lớp khóa 19
 Thời khóa biểu tuần 21 từ ngày 09-12-2019
 Thời khóa biểu tuần 20 từ ngày 02-12-2019
  Thông báo phòng thi từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019
 Thời khóa biểu tuần 19 từ ngày 25-11-2019
 Thông báo phòng thi từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019
 Thời khóa biểu tuần 18 từ ngày 18-11-2019
 Thời khóa biểu tuần 17 từ ngày 11-11-2019
 Thời khóa biểu tuần 16 từ ngày 04-11-2019

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901