Thứ hai, 11/12/2017    
Tìm kiếm:    

 Tin quan trọng
 
 TKB tuần 21 từ ngày 11-12-2017
 TKB tuần 20 từ ngày 04-12-2017
 TKB tuần 19 từ ngày 27-11-2017
 Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018
 TKB tuần 18 từ ngày 21-11-2017
 TKB tuần 17 từ ngày 13-11-2017
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp khóa 14, 15, 16 khoa KTCN
 TKB các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018
 TKB tuần 16 từ ngày 06-11-2017
 TKB tuần 15 từ ngày 30-10-2017
 

 

 

 MỌI GÓP Ý XIN GỬI VỀ

nnvien@pdu.edu.vn

 THÔNG BÁO
     KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2014-2015 09:46 28/08/2014 [1092]

 

       UBND TÌNH QUẢNG NGÃI      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       *******

 

KẾ HOẠCH 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2014-2015

 

Căn cứ kế hoạch thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong Sinh viên năm học 2014-2015. Nay Khoa thông báo cho toàn bộ SV của Khoa biết đăng ký và thực hiện đúng kế hoạch sau:

 

 

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

25/8 đến

10/9/2014

- Đăng ký đề tài.(nộp cho Thầy DũngB)

 

 

2

11/2014

- Nhận QĐ giao đề tài

- Thu thập tài liệu, viết đề cương

 

3

12/2014

-

3/2015

- Thực hiện đề tài

 

4

4/2015

- Viết báo cáo.

- Nộp báo cáo và sản phẩm (nếu có) của đề tài nghiên cứu cho GV hướng dẫn chỉnh sửa.

- Hoàn thiện đề tài

 

5

5/2015

- Nộp toàn bộ đề tại cho Khoa

- Bảo vệ đề tài

 

 

Chú ý:

- Sinh viên phải lập Phiếu đăng ký và Thuyết minh đề cương (Biểu mẫu tải trực tiếp trên website của Trường tại địa chỉ “Văn bản, biểu mẫu”

- Không quá 4 sinh viên/1 đề tài.

- Phiếu đề xuất đề tài NCKH (Mẫu 1)

- Đề cương đề tài NCKH (Mẫu 2)

- Thông tin về SV chịu trách nhiệm chính đề tài (Mẫu 3)

                                Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2014

                                              P.Trưởng Khoa

 

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCK13A,B và các khóa trước 08:25 25/10/2017 [408]


      Danh sách phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018 08:23 25/10/2017 [236]


      Kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018 15:10 28/08/2017 [367]


      Danh sách đề tài của sinh viên và giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp năm học 2017-2018 17:00 08/07/2017 [683]


      Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp lớp DCK13AB 16:09 06/06/2017 [561]


      Phân công giảng viên duyệt Đồ án tốt nghiệp năm học 2016-2017 08:18 02/06/2017 [362]


      Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp DCL15 08:15 02/06/2017 [248]


      Kế hoạch nghiệm thu đề tài khoa học sinh viên cấp trường năm 2017 14:50 18/04/2017 [421]


      Kế hoạch thực hiện thực tập tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp lớp DCL15 15:32 11/01/2017 [720]


      PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP DCK12 VÀ LỚP DCK 10A,B 08:03 27/10/2016 [808]


      Lịch sinh hoạt lớp GVCN-CVHT 09:43 13/09/2016 [605]


      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP DCK12 06:13 16/05/2016 [951]


      Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH năm 2016 Khoa KTCN 15:01 08/04/2016 [835]


      PHÂN CÔNG GV DUYỆT, KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DCK11 05:28 09/11/2015 [1185]


      THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIÊN ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016 11:55 25/08/2015 [1248]

       ĐIỀU ĐỘNG GV COI THI HỌC KỲ HÈ 2014-2015 22:50 28/07/2015 [934]
       PHÂN CÔNG GV HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DCK11 09:46 29/06/2015 [1013]
       ĐIỀU ĐỘNG COI THI HỌC KỲ 2 KHÓA 14 NĂM HỌC 2014-2015 15:42 18/05/2015 [1095]
       KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SV 2015 14:46 08/04/2015 [1151]
       KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TTTN VÀ ĐỒ ÁN DCK11 (NEW) 14:41 08/04/2015 [838]
       ĐIỀU ĐỘNG COI THI khoa KTCN( NEW) lần 2 (HKI 2014-2015) 08:52 28/01/2015 [1080]
       Điểm tổng kết trung cấp khóa 14 năm học 2014-2015 16:36 26/01/2015 [1256]
       Phòng thi của các lớp Khóa 14 (HKI) năm 2014-2015 Môn riêng 15:22 09/01/2015 [970]
       THÔNG BÁO ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA 10:42 10/12/2014 [768]
       KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP DCK10AB 07:33 11/11/2014 [1088]
       PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP VÀ KẾ HOẠCH LỚP DCK10AB 16:32 09/08/2014 [1171]


 Tiêu điểm
 
 TKB tuần 21 từ ngày 11-12-2017
 TKB tuần 20 từ ngày 04-12-2017
 TKB tuần 19 từ ngày 27-11-2017
 Lịch thi các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018
 TKB tuần 18 từ ngày 21-11-2017
 TKB tuần 17 từ ngày 13-11-2017
 Lịch thi môn riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018 các lớp khóa 14, 15, 16 khoa KTCN
 TKB các lớp riêng học kỳ 1 năm học 2017-2018
 TKB tuần 16 từ ngày 06-11-2017
 TKB tuần 15 từ ngày 30-10-2017

 Thông báo
 
  THỂ LỆ VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ROBOT DỰ THI

        ktslaptop.com

 

 

 

 FET_ CREATING OPPORTUNITIES FOR FUTURE

ĐẾN VỚI KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÀ "TẠO CƠ HỘI CHO TƯƠNG LAI"

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:  TẦNG 4 KHU HIỆU BỘ - 509 PHAN ĐÌNH PHÙNG
ĐIỆN THOẠI: 055-3822901