Thứ bảy, 21/07/2018    
Tìm kiếm:    

 Tin mới nhất
 
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 52,năm học 2017-2018 (từ 09/7 đến 15/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 50,năm học 2017-2018 (từ 02/7 đến 08/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 48,năm học 2017-2018 (từ 18/6 đến 24/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 47,năm học 2017-2018 (từ 11/6 đến 17/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 46,năm học 2017-2018 (từ 04/6 đến 10/6/2018)
 Lịch tuần công tác thứ 45,năm học 2017-2018 (từ 28/5 đến 03/6/2018), khoa SP xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2017-2018 (từ 21/5 đến 27/5/2018)
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 04-9-2017 21:29 01/09/2017 [449]

Tải thời khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 08-01-2018 06:11 05/01/2018 [582]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 01-01-2018 03:38 29/12/2017 [291]


      Thời khóa biểu khoa SP Xã hội năm học 2017-2018 (Từ 11/12/2017) 08:38 11/12/2017 [262]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 27-11-2017 21:28 30/11/2017 [291]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 30-10-2017 15:54 31/10/2017 [322]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 23-10-2017 22:19 26/10/2017 [232]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 16-10-2017 12:01 16/10/2017 [214]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 02-10-2017 05:14 02/10/2017 [327]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 25-9-2017 14:33 22/09/2017 [269]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 14-08-2017 06:08 11/08/2017 [442]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 07-08-2017 16:49 03/08/2017 [448]


      Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2016-2017), áp dụng từ 20-02-2017 18:04 27/07/2017 [208]


      Thời khóa biểu HK II (2016-2017), khoa SPXH (áp dụng từ ngày 05-12-2016) 10:52 02/12/2016 [1044]


      THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II CÁC LỚP LIÊN THÔNG (2015-2016) (Từ ngày 16/5/2016) 06:22 11/05/2016 [944]


      THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2015-2016) (Từ ngày 18/4/2016) 06:31 07/04/2016 [644]

       THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II(2013 - 2014) 11:48 23/08/2012 [3915]


 Thông báo
 
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 Các thông báo mới (tuần 19) CBGV cần xem tại VP khoa
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017
 Các thông báo mới (tuần 14) CBGV cần xem tại VP khoa
 Thông báo công việc cần thực hiện (tuần 11, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2017)
 Mẫu phiếu đánh giá, phân loại cán bộ viên chức năm học 2016 - 2017
 Thông báo v/v khảo sát mức độ hài lòng về cơ sở vật chất
 Mẫu kiểm điểm ĐV theo NQ 04 và Kế hoạch học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM 2017
 Thông báo v/v kê khai công việc đã thực hiên năm học 2015-2016

 Tin quan trọng
 
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 50,năm học 2017-2018 (từ 02/7 đến 08/7/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 48,năm học 2017-2018 (từ 18/6 đến 24/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 47,năm học 2017-2018 (từ 11/6 đến 17/6/2018)
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 46,năm học 2017-2018 (từ 04/6 đến 10/6/2018)
 Lịch tuần công tác thứ 45,năm học 2017-2018 (từ 28/5 đến 03/6/2018), khoa SP xã hội
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Lịch công tác khoa SP Xã hội tuần thứ 44,năm học 2017-2018 (từ 21/5 đến 27/5/2018)
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Hướng dẫn viết thu hoạch học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 08-01-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức bảo vệ khóa luận năm học 2017-2018 cho sinh viên
 Mẫu kế khai công việc HK I, năm học 2017-2018
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK II (2017-2018), áp dụng từ 27-11-2017
 Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2017
 Các thông báo mới (tuần 14) CBGV cần xem tại VP khoa
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 02-10-2017
 Thông báo công việc cần thực hiện (tuần 11, từ ngày 02 đến ngày 08/10/2017)
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 04-9-2017
 Khoa Sư phạm Xã hội tổ chức Hội thảo về đổi mới PPDH
 Thời khóa biểu khoa SPXH HK I (2017-2018), áp dụng từ 07-08-2017