KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ sáu, 22/09/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 
      TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 03 (Áp dụng từ ngày 16.8.2021) 06:53 15/08/2021 [448]
  
     HỌC TRỰC TUYẾN
 
Các tin khác liên quan :

       TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 08 (Từ 18/9/2023) 06:39 17/09/2023 [450]


      TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 07 (Từ 11/9/2023) 17:34 10/09/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 06 (Từ 04/9/2023) 17:43 04/09/2023 [447]


       TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 05 (Từ 28/8/2023) 18:15 27/08/2023 [447]


       TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 04 (Từ 21/8/2023) 18:45 19/08/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 03 (Từ 14/8/2023) 21:49 12/08/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 02 (Từ 07/8/2023) 20:58 05/08/2023 [447]


       THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023 Từ 17/7/2023 12:50 16/07/2023 [447]


      THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023 18:31 28/06/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 47-48 (Từ 19/6/2023) 14:13 18/06/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 44-46 (Từ 29/5/2023) 21:27 27/05/2023 [447]


      LỊCH THI HỌC KỲ 2 - 2022-2023 21:20 27/05/2023 [447]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 42-43 (Từ 15/5/2023) 21:31 13/05/2023 [447]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 41 (Từ 08/5/2023) 16:48 06/05/2023 [447]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 40 (Từ 02/5/2023) 13:13 03/05/2023 [447]

       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 39 (Từ 24/4/2023) 13:11 03/05/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 38 (Từ 17/4/2023) 15:28 15/04/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 37 (Từ 10/4/2023) 08:49 09/04/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 36 (Từ 03/4/2023) 09:10 02/04/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 35 (Từ 27/3/2023) 21:59 24/03/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 34 (Từ 20/3/2023) 12:28 18/03/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 33 (Từ 13/3/2023) 21:36 10/03/2023 [448]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 32 (Từ 06/3/20233) 21:50 03/03/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 31 (Từ 27/02/2023) 16:40 24/02/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 30 (Từ 20/02/2023) 23:06 18/02/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 29 (Từ 13/02/2023) 20:45 11/02/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 28 (Từ 6/02/2023) 23:57 03/02/2023 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 24 (Từ 09/01/2023) 14:23 08/01/2023 [448]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 23 (Từ 02/01/2023) 21:07 02/01/2023 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 22 (Từ 26/12/2022) 05:38 25/12/2022 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 21 (Từ 19/12/2022) 13:18 17/12/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 20 (Từ 12/12/2022) 09:38 10/12/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 19 (Từ 05/12/2022) 16:55 03/12/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 18 (Từ 27/11/2022) 16:29 25/11/2022 [448]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 16-17 (Từ 14/11/2022) 12:16 12/11/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 15 (Từ 07/11/2022) 15:34 04/11/2022 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 14 (Từ 01/11/2022) 21:40 28/10/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 13 (Từ 24/10/2022) 22:23 21/10/2022 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 12 (Từ 17/10/2022) 15:10 13/10/2022 [447]
       THÔNG TIN: 15:10 13/10/2022 [447]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 11 (Từ 10/10/2022) 21:15 08/10/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 8-9-10: Từ 19/9/2022) 17:54 17/09/2022 [447]
       SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2022 NHẬP HỌC TỪ 19/9 ĐẾN 30/9/2022 17:54 17/09/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 7: Từ 12/9/2022) 18:22 11/09/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 6: Từ 05/9/2022) 16:24 04/09/2022 [447]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 5: Từ 29/8/2022) 21:36 27/08/2022 [447]


 Tiêu điểm
 
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 08 (Từ 18/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 07 (Từ 11/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 06 (Từ 04/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 05 (Từ 28/8/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 04 (Từ 21/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 03 (Từ 14/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 02 (Từ 07/8/2023)
  THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023 Từ 17/7/2023
 THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023
 LỊCH THI HK 2, 2022-2023 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2022

 


  


 Tin mới nhất
 
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 08 (Từ 18/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 07 (Từ 11/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 06 (Từ 04/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 05 (Từ 28/8/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 04 (Từ 21/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 03 (Từ 14/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 02 (Từ 07/8/2023)
  THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023 Từ 17/7/2023
 THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC LỚP NGHỊ ĐỊNH 71 - 2023
 LỊCH THI HK 2, 2022-2023 DÀNH CHO ĐẠI HỌC KHÓA 2022
Trở lại đầu trang