Chủ nhật, 05/02/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 
      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 14 (Từ 01/11/2022) 21:40 28/10/2022 [134]
 
Các tin khác liên quan :

      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 28 (Từ 6/02/2023) 23:57 03/02/2023 [21]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 24 (Từ 09/01/2023) 14:23 08/01/2023 [80]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 23 (Từ 02/01/2023) 21:07 02/01/2023 [57]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 22 (Từ 26/12/2022) 05:38 25/12/2022 [81]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 21 (Từ 19/12/2022) 13:18 17/12/2022 [93]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 20 (Từ 12/12/2022) 09:38 10/12/2022 [185]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 19 (Từ 05/12/2022) 16:55 03/12/2022 [99]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 18 (Từ 27/11/2022) 16:29 25/11/2022 [106]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 16-17 (Từ 14/11/2022) 12:16 12/11/2022 [177]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 15 (Từ 07/11/2022) 15:34 04/11/2022 [151]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 13 (Từ 24/10/2022) 22:23 21/10/2022 [215]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 12 (Từ 17/10/2022) 15:10 13/10/2022 [208]


      THÔNG TIN: 15:10 13/10/2022 [105]


       TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 11 (Từ 10/10/2022) 21:15 08/10/2022 [136]


      TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 8-9-10: Từ 19/9/2022) 17:54 17/09/2022 [144]

       SINH VIÊN KHÓA TUYỂN 2022 NHẬP HỌC TỪ 19/9 ĐẾN 30/9/2022 17:54 17/09/2022 [120]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 7: Từ 12/9/2022) 18:22 11/09/2022 [91]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 6: Từ 05/9/2022) 16:24 04/09/2022 [369]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 5: Từ 29/8/2022) 21:36 27/08/2022 [114]
        TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 4: Từ 22/8/2022) 20:03 21/08/2022 [110]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 3: Từ 15/8/2022) 06:44 15/08/2022 [108]
       TKB NĂM HỌC 2022-2023 (TUẦN 2: Từ 08/8/2022) 08:28 06/08/2022 [193]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 43-47 (Áp dụng từ ngày 23.5.2022) 15:21 21/05/2022 [191]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 42 (Áp dụng từ ngày 16.5.2022) 18:16 15/05/2022 [157]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 40-41 (Áp dụng từ ngày 02.5.2022) 14:30 08/05/2022 [290]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 38-39 (Áp dụng từ ngày 18.4.2022) 22:42 15/04/2022 [197]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 37 (Áp dụng từ ngày 11.4.2022) 08:05 10/04/2022 [411]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 35-36 (Áp dụng từ ngày 28.3.2022) 13:47 26/03/2022 [262]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 34 (Áp dụng từ ngày 21.3.2022) 22:15 19/03/2022 [221]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 33 (Áp dụng từ ngày 14.3.2022) 12:32 13/03/2022 [388]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 32 (Áp dụng từ ngày 07.3.2022) 22:05 04/03/2022 [225]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 31 (Áp dụng từ ngày 28.02.2022) 10:45 27/02/2022 [208]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 30 (Áp dụng từ ngày 21.02.2022) 18:47 18/02/2022 [2943]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 29 (Áp dụng từ ngày 14.02.2022) 14:07 11/02/2022 [227]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 24-25 (Áp dụng từ ngày 10.01.2022) 22:37 08/01/2022 [228]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 21-22 (Áp dụng từ ngày 20.12.2021) 17:44 19/12/2021 [306]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 20 (Áp dụng từ ngày 13.12.2021) 08:08 12/12/2021 [333]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 18-19 (Áp dụng từ ngày 29.11.2021) 21:21 28/11/2021 [246]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 17 (Áp dụng từ ngày 22.11.2021) 06:51 22/11/2021 [237]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 12 đến 16 (Áp dụng từ ngày 18.10.2021) 22:34 15/10/2021 [299]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 11 (Áp dụng từ ngày 11.10.2021) 00:06 10/10/2021 [371]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 07 - 10 (Áp dụng từ ngày 13.9.2021) 12:36 12/09/2021 [329]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 06 (Áp dụng từ ngày 06.9.2021) 17:46 03/09/2021 [295]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 05 (Áp dụng từ ngày 30.8.2021) 23:31 28/08/2021 [499]
       TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 04 (Áp dụng từ ngày 23.8.2021) 15:20 22/08/2021 [786]
        TKB NĂM HỌC 2021-2022 - TUẦN 03 (Áp dụng từ ngày 16.8.2021) 06:53 15/08/2021 [297]


 Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 28 (Từ 6/02/2023)
  TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 24 (Từ 09/01/2023)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 23 (Từ 02/01/2023)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 22 (Từ 26/12/2022)
 GIAO LƯU KHOA HỌC
  TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 21 (Từ 19/12/2022)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 20 (Từ 12/12/2022)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 19 (Từ 05/12/2022)
 HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG & HỌP CHI BỘ
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 18 (Từ 27/11/2022)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 28 (Từ 6/02/2023)
  TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 24 (Từ 09/01/2023)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 23 (Từ 02/01/2023)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 22 (Từ 26/12/2022)
 GIAO LƯU KHOA HỌC
  TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 21 (Từ 19/12/2022)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 20 (Từ 12/12/2022)
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 19 (Từ 05/12/2022)
 HỌP LIÊN TỊCH MỞ RỘNG & HỌP CHI BỘ
 TKB NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 18 (Từ 27/11/2022)
Trở lại đầu trang