Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO MỚI NHẤT
     375/2016/TB ngày 01/03/16: V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ 21:38 07/03/2016 [750]
 

Sinh viên theo dõi thông báo của trường để đăng ký theo thời gian quy định.

Tải thông báo

Phòng Đào tạo - PDU
 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách sinh viên, học sinh đăng ký học lại, học cải thiện đợt 1 đến hết ngày 12/8/2016 21:04 14/08/2016 [669]


      Đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017 10:43 25/07/2016 [392]


      Bảng điểm lớp CSG15 mới cập nhật (17-11-2015) 15:18 17/11/2015 [908]


      Lịch thi môn riêng HKI của Khóa 13,14 - năm học 2015-2016 08:53 11/11/2015 [722]


      Bảng điểm lớp TTD14 mới cập nhật (10-11-2015) 08:47 11/11/2015 [607]


      THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐHSP TOÀN QUỐC LẦN THỨC VI - NĂM 2016 18:34 03/10/2015 [762]


      KẾT QUẢ XÉT TUYỂN LỚP BSK12A, BSK12B VÀO ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2013 16:58 13/09/2013 [2029]


      Thông báo tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên năm 2013 của NAFOSTED 10:41 23/03/2013 [1259]


      Thông báo công việc truớc, trong và sau tết nguyên đán 14:02 30/01/2013 [1108]


      Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 15:14 29/01/2013 [1130]


      THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VÕ THỊ VIỆT DUNG 09:51 21/01/2013 [1418]


      Công việc tuần 23 năm học 2012-2013 (Từ 14/01/2013 đến 20/01/2013) 09:32 15/01/2013 [949]


      Công việc tuần 22 năm học 2012-2013 (Từ 07/01/2013 đến 13/01/2013) 09:51 07/01/2013 [973]


      Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2012 – 2013 14:08 02/01/2013 [1825]


      THÔNG BÁO THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM KHOA CƠ BẢN 2012-2013 14:14 27/12/2012 [1003]

       THÔNG BÁO Kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ sư phạm năm học 2012 – 2013 09:37 28/11/2012 [1172]
       Công việc tuần 16 năm học 2012-2013 (Từ 26/11/2012 đến 02/12/2012) 10:03 26/11/2012 [1009]
       Thông báo công việc tuần 13 năm học 2012-2013 (5/11-11/11/2012) 10:34 05/11/2012 [1016]
        Thông báo công việc tuần 12 năm học 2012-2013 (29/10-4/11/2012) 09:07 29/10/2012 [1002]
       THÔNG BÁO V/V DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013 09:30 10/10/2012 [1227]
       THÔNG BÁO V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” 22:26 08/10/2012 [1081]
       Thông báo công việc tuần 9 năm học 2012-2013 (08/10-14/10/2012) 13:25 08/10/2012 [1076]
       Thông báo công việc tuần 8 năm học 2012-2013 (01/10-07/10/2012) 10:01 01/10/2012 [1056]
       Thông báo công việc tuần 6 năm học 2012-2013 (17/9-22/9/2012) 09:41 17/09/2012 [1165]
       Thông báo v/v Nộp bài cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 09:30 13/09/2012 [1065]
       Thông báo công việc tuần 4 năm học 2012-2013 (3/9-9/9/2012) 12:38 06/09/2012 [1024]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY