Thứ ba, 25/04/2017    
Tìm kiếm:    
 TIN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
     Phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 15:29 19/06/2012 [5020]
  
     Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" với mục tiêu tổng quát đến năm 2020, nền giáo dục nước ta được đổi mới căn bản và toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế;

Chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, từng bước hình thành xã hội học tập.

xcxxcx
Đến năm 2020, phấn đấu sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 - 400.

Mục tiêu cụ thể với giáo dục mầm non là hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2015. Đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ trong độ tuổi nhà trẻ và 80% trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm xuống dưới 10%.

Đối với giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Đến năm 2020 tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học là 99%, trung học cơ sở là 95% và 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật được đi học.

Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, đến năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả năng tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp THCS; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất cả các hệ đào tạo trên một vạn dân vào khoảng 350 - 400.

Giáo dục thường xuyên cũng được phát triển tạo cơ hội cho mọi người có thể học tập suốt đời, bước đầu hình thành xã hội học tập. Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 98% và tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 35 là 99% đối với cả nam và nữ.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược cần thực hiện tốt 8 giải pháp: Đổi mới quản lý giáo dục; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội; phát triển khoa học giáo dục; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục. Trong đó, giải pháp đổi mới quản lý giáo dục là giải pháp đột phá và giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là giải pháp then chốt.

Hiếu Nguyễn

http://www.gdtd.vn
 
Các tin khác liên quan :

      Cần thiết ban hành Quy chế mới về thực tập sư phạm 21:00 17/02/2012 [1573]


      Công bố những điểm mới nhất về tuyển sinh 2012 12:07 14/02/2012 [1378]


      Giảng viên trẻ - đòn bẩy nâng cao chất lượng GDĐH 21:07 13/02/2012 [1362]


      Trường sư phạm cần thể hiện rõ chức năng đào tạo nghề dạy học 21:18 10/01/2012 [1316]


      Dạy sinh viên nghiên cứu khoa học 09:47 25/12/2011 [1215]


      Đổi mới phương pháp đào tạo ĐH từ mỗi giảng viên 20:23 18/12/2011 [1367]


      Bộ GD&ĐT Phê duyệt chương trình phát triển ngành sư phạm 2011 - 2020 22:48 15/12/2011 [1235]


      Công bố quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh 5 trình độ 14:08 08/12/2011 [1143]


      Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục ĐH thực hiện mục tiêu chất lượng, hiệu quả, công bằng 08:18 01/12/2011 [1191]


      Chính thức công bố phương án tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 22:11 30/11/2011 [1150]


      Bộ GD&ĐT trả lời băn khoăn việc “nói không” với tại chức, từ xa 11:13 28/11/2011 [1157]


      Bộ GD&ĐT trả lời vấn đề miễn giảm học phí cho HSSV 11:11 28/11/2011 [1185]


      Xử lý những vấn đề về GDĐH đang được xã hội quan tâm 08:04 26/11/2011 [1064]


      Bộ GD&ĐT giải đáp về chất lượng giáo dục đại học 07:51 26/11/2011 [1141]


      Thầy và trò cùng đổi mới phương pháp dạy - học 21:51 17/11/2011 [1192]

       Khi sinh viên tập làm thầy, cô giáo 21:34 17/11/2011 [1150]
       Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV 19:03 17/11/2011 [1187]
       Đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu của xã hội 17:37 31/10/2011 [1320]
       Chương trình đào tạo liên thông: "Đường vòng" vào đại học 05:27 27/10/2011 [1669]
       Cần giáo dục nhận thức, lý tưởng sống cho sinh viên 22:35 24/10/2011 [5205]
       Chuẩn đầu ra cách xa thực tế 14:12 19/10/2011 [1349]
       Qui chế 43 về đào tạo theo tín chỉ: đôi điều cần được nghiên cứu thêm 20:52 13/10/2011 [1944]
       Vào đời bằng con đường học nghề 11:25 11/10/2011 [1223]
       Giảng dạy đại học vẫn "xôi" chấm "xôi" là chính 11:22 11/10/2011 [1276]
       “Trầy trật” tuyển giảng viên 11:13 11/10/2011 [2411]
       Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục theo nhu cầu xã hội 07:13 05/10/2011 [531]


 Thông báo
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2016-2017 (Từ 27/02/2017 đến 05/03/2017)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)

 Tin mới nhất
 
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 13, 14 và 16)
 Thông báo v/v đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018
 Lịch tuần công tác 37, năm học 2016-2017 (Từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)
 Mẫu Bảng điểm thành phần HKII, năm học 2016-2017 (Các lớp khóa 15)
 Lịch thi Môn riêng học kỳ II, năm học 2016-2017
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 27/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 20/03/2017)
 Biểu mẫu đề nghị sử dụng sân bóng đá
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2016-2017 (Từ 06/03/2017 đến 12/03/2017)
 Thời khóa biểu Khoa Cơ bản (từ ngày 06/03 đến 11/03/2017) (Cập nhật ngày 03/3/2017)
BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY - BASIC SCIENCE DEPARTMENT, PHAM VAN DONG UNIVERSITY